• Klimaatsturing in tulpen

    Kwaliteitsvermindering door het verschijnsel zweten/bladkiepen bij de broei van tulpen vormt vooral in de watercultuur nog steeds een groot probleem. Vooral bij zacht weer onder lichtarme omstandigheden in de maanden december, januari en februari kan dit probleem voor veel uitval zorgen.

    In de praktijk probeert men deze problemen te voorkomen door ruim te luchten, een minimumbuistemperatuur in te stellen en de EC in het proceswater of potgrond te verhogen. Het sturen van deze processen is gevoelswerk en niet gebaseerd op regeltechniek. Ondanks de toegepaste teeltmaatregelen zijn de percentages 2e kwaliteit en uitval vaak aanzienlijk. Een bijkomend nadeel van het vele luchten is het verlies aan energie.

    De afgelopen twee jaar heeft Proeftuin Zwaagdijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van klimaatsturing met gebruik van planttemperatuursensoren en het gebruik van infraroodverwarming. Regeltechnisch gezien is veel vooruitgang geboekt. Ook zijn proeven uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt is van infraroodverwarming. Met dit type verwarming is aangetoond dat het percentage bladkiep gereduceerd wordt.

    De gehele klimaatbeheersing moet en kan beter. Komend seizoen wordt er een nieuw systeem getest waarbij het klimaat in de kas gestuurd wordt op basis van de in’ en uitstraling van energie. Bij een negatieve energiebalans ontstaan verdampingsproblemen bij de tulpen. Om dit te kunnen waarnemen wordt een speciale energiesensor (Hortispec) geïnstalleerd die de klimaatcomputer aanstuurt. Wanneer zich een stresssituatie voordoet grijpt de klimaatcomputer in en zal het scherm gesloten worden en/of de verdamping gestimuleerd worden.

nieuwsbrieven

Klimaatsturing in tulpen