• Kiemproeven onder LED

    Het afgelopen jaar is Proeftuin Zwaagdijk begonnen met diverse kiemproeven onder LED. Met LED kan het kiemproces dikwijls versneld worden en kunnen specifieke omstandigheden gecreëerd worden. De kiemproeven worden uitgevoerd in opdracht van de zaadindustrie. Ook in 2013 zal Proeftuin Zwaagdijk naar nieuwe technieken zoals LED op zoek gaan om de zaadindustrie van dienst te zijn.

    Naast laboratorium proeven  zijn ook praktijkproeven mogelijk op onze eigen locatie of elders in de praktijk. Zowel in de kas of buiten.  Dit jaar zijn kiemproeven gedaan in allerlei gewassen zoals uien, peen, bonen, witlof, tomaat, paprika, meloen, spinazie, radijs en boomgewassen. Op het moment loopt een project in broccoli (zie foto’s hieronder).

    Verder doet Proeftuin Zwaagdijk toetsen bruikbare planten. Met de toets bruikbare planten wordt de beoordeling van de groeiende planten uit een zaadpartij op uniformiteit en de kwaliteit bedoeld.  Het doel is de bruikbaarheid van het zaad te bepalen. Neem voor meer informatie contact op met Proeftuin Zwaagdijk.

    Kiemproeven broccoli

nieuwsbrieven

Kiemproeven onder LED