• Kennisdagen gewasbescherming

    Op 20, 21, 22 september organiseerde Proeftuin Zwaagdijk de gewasbeschermingsdagen op Demokwekerij Westland. Deze dagen werden georganiseerd in samenwerking met Horticoop, Van Iperen en Nic. Sosef en fabrikanten. Voor elk handelsbedrijf werd een aparte dag ingevuld waarbij zij hun klanten (glastelers) uitnodigden. Met een opkomst van 100 enthousiaste klanten per dag mogen we spreken van een geslaagde editie.

    Tijdens de kennisdagen waren verschillende gewasbeschermingsproeven te bezichtigen in de proefkassen. Deze proeven heeft Proeftuin Zwaagdijk uitgevoerd in opdracht van diverse fabrikanten. De kennisdagen bestonden uit twee dagdelen: een deel groenteteelt en een deel sierteelt. De glasgroenteproeven waren o.a. gericht op bestrijding van wittevlieg, meeldauw en Pythium. In de sierteelt proeven stond o.a. bestrijding van trips, rups en Botrytis centraal. De proeven werden toegelicht door teeltspecialisten van de fabrikanten.

    Naast het proevengedeelte werden lezingen gegeven voor extra diepgang in het programma. De telers hadden veel interesse voor de proeven en er kwamen goede vragen en discussie uit voort. Met een punt voor licentieverlenging en een heerlijk Chinees buffet achter de kiezen konden de telers tevreden weer huiswaarts gaan.

     

nieuwsbrieven

Kennisdagen gewasbescherming