• Invloed plantmateriaal op teelt Alchemilla

    Welke invloed hebben de voorgeschiedenis en de herkomst van het plantmateriaal op de afbroeiresultaten van Alchemilla mollis ‘Robustica’? Dat was de centrale vraag in het onderzoek dat Proeftuin Zwaagdijk uitvoerde in deze teelt. Het achterliggende probleem is dat m.n. in de zomer en het najaar bij de afbroei van Alchemilla planten uit het ijs de takken vaak te kort zijn. Het gevolg is dat de mogelijkheden voor een kwalitatief goede jaarrond productie in Nederland beperkt zijn.

    Het onderzoek vond plaats op verzoek van de Landelijke Commissie Zomerbloemen van LTO Groeiservice. In de door het Productschap Tuinbouw gefinancierde proef werden vier partijen van verschillende herkomsten vergeleken. Twee partijen kwamen uit de Bollenstreek, ëën partij uit Limburg en een partij uit Heemskerk. Elke partij werd op twee verschillende manieren afgebroeid, in potgrond in tulpenbroeibakken en op water in priktrays. Om de verschillen in plantmateriaal in kaart te brengen zijn onder andere grond- en drogestofanalyses uitgevoerd en is het suikergehalte van de neuzen bepaald. De proeven zijn in augustus 2011 gestart en inmiddels afgerond.

    Gebleken is dat de herkomst en dus de voorgeschiedenis van het plantmateriaal wel degelijk een belangrijke invloed hebben. In de proef onderscheidden planten van een bepaalde herkomst zich van andere door niet alleen 10% langere maar ook zwaardere en op een enkele uitzondering na mëër takken te produceren. Het maakte daarbij niet uit of de afbroei op potgrond of op water plaatsvond. Wat de oorzaak van de verschillen was is nog onduidelijk.
    Mocht u vragen hebben over dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met Matthijs Blind van Proeftuin Zwaagdijk.

nieuwsbrieven

Invloed plantmateriaal op teelt Alchemilla