• Interval en dosering Phythophthora bespuitingen

    Tijdens onze akkerbouwavond op 19 juli 2012 is er gelegenheid geweest om een door Proeftuin Zwaagdijk aangelegde phytophthoraproef te bezoeken. Deze proef was op 4 juli geïnfecteerd met Phytophthora. Er was bij deze infectie gebruik gemaakt van een mengsel van verschillende isolaten waaronder de gevreesde green33 stam. Mede dankzij het weer was deze infectie goed gelukt. In de proef is gewerkt met verschillende schema’s gebaseerd op zowel oude als nieuwe producten om de Phytophthora te bestrijden. Uit de proef is naar voren gekomen dat de Phytophthora goed is te bestrijden als wordt voldaan aan een aantal spelregels. Hieronder staan twee belangrijke aspecten:

    • Het is belangrijk om niet de doseringen te verlagen op de momenten dat er kans bestaat op een infectie. Dit geldt ook als er gewerkt wordt met mengsels van producten.
    • Bij het vinden van een enkel blaadje met aantasting de spuitinterval terugbrengen. In deze proef is vlak na de eerste blaadjes met aantasting zelfs een spuitinterval aangehouden van 3 dagen. De interval is weer teruggebracht naar een week toen geen actief schimmelpluis meer aanwezig was. De phytophthorablaadjes waren op dat moment opgedroogd.

    In de proef hebben we het gewas in de behandelingen ten opzichte van onbehandeld lang groen kunnen houden. De aantasting door knolphytophthora is tot een minimum beperkt gebleven.

     

nieuwsbrieven

Interval en dosering Phythophthora bespuitingen