• Intensiever samenwerken met Demokwekerij Westland

  Zoals vorige keer in deze nieuwsbrief vermeld hebben Demokwekerij Westland en Proeftuin Zwaagdijk na zorgvuldig overleg de krachten gebundeld. Proeftuin Zwaagdijk heeft de aandelen van Demokwekerij overgenomen. Voor de klant verandert er niets. Inmiddels krijgt de intensievere samenwerking tussen Demokwekerij Westland en Proeftuin Zwaagdijk verder vorm. Na een tevredenheidsonderzoek onder de klanten is een businessplan opgesteld voor de komende vijf jaar.

  Demokwekerij Westland wil de verbindende schakel zijn tussen het bedrijfsleven, kwekers, onderzoeksinstellingen, technische toeleveranciers, onderwijs, gemeenten en overheden. De focus ligt op kennisoverdracht en het samenbrengen van innovatieve patijen ter promotie van de Nederlandse tuinbouwtechniek zowel in Nederland als wereldwijd. Om dit te kunnen bewerkstelligen houdt Demokwekerij Westland zich bezig met drie zaken:
  1      Onderzoek
  2      Demonstratie
  3      Kennisontwikkeling
  Op de nieuwe website www.demokwekerij.nl staat omschreven wat de indeling betekent.

  Uit het klanttevredenheidsonderzoek bleek dat de klanten zeer tevreden zijn. Dat drukten zij uit in de termen: innovatief, laagdrempelig, praktisch, flexibel en hoog kennisniveau omtrent techniek. De locatie omschrijven zij als het innovatiecentrum van het westland met landelijke uitstraling. Het kennisniveau voor het organiseren van onderzoeksprojecten en communicatie activiteiten vindt men hoog.

  De komende vijf jaar zal Demokwekerij Westland haar activiteiten verder uitbouwen. De focus ligt daarbij o.a. op internationalisering gericht op Europa. Demokwekerij wil het aantal internationale bezoekers vergroten en internationaal relaties opbouwen met nieuwe klanten en kennispartijen.  Een tweede belangrijke strategie is samenwerking met onderwijs. Voor leraren en bedrijfsleven zullen bijscholingscursussen worden georganiseerd. Samen met MBO en HBO scholen en bedrijfsleven zullen agrarisch modules opgezet worden gericht op teelt en techniek. Derde strategie is het uitbouwen van de diensten voor telers en toeleveranciers. Daar hoort ook het versterken van de communicatie met telers bij. Telersvereniging TTO wordt bijvoorbeeld gefaciliteerd met beschikbare ruimtes, secretariaat en het begeleiden van subsidietrajecten. Ten slotte zullen administratie, communicatie activiteiten,  diverse faciliteiten en digitale zaken geïntegreerd worden tussen de organisaties. Kortom allerlei kansen voor de toekomst.

nieuwsbrieven

Intensiever samenwerken met Demokwekerij Westland