• Infectiemethoden

  Om de kwaliteit van gewasbeschermingsonderzoek te waarborgen zijn gelijkmatige geslaagde infecties van ziekten en plagen essentieel. Daarom is Proeftuin Zwaagdijk dagelijks bezig met het ontwikkelen van infectiemethoden en het vastleggen van deze methoden in protocollen. Daarnaast worden schimmels en insecten bewaard en vermeerderd.  Proeftuin Zwaagdijk heeft haar kennis op dit vlak de laatste jaren verrijkt.

  Om op ieder moment te kunnen starten en beschikbaarheid van solide infectiemateriaal te garanderen bewaart Proeftuin Zwaagdijk een scala aan schimmelstammen en insecten. Iedere schimmelstam behoeft daarin zijn eigen omstandigheden zoals temperatuur, medium en lichtbehoefte.

  Schimmels dienen na verloop van tijd ververst te worden om een plant te kunnen blijven infecteren. Daarnaast dient voldoende materiaal beschikbaar te zijn. Het vermeerderen van schimmels is daarom een continu proces. Vermeerderen doet Proeftuin Zwaagdijk door schimmelstammen uit te platen op selectieve media. Om dit allemaal mogelijk te maken heeft Proeftuin Zwaagdijk een modern laboratorium met bijbehorende faciliteiten. Voor insecten is er een eigen insectenboerderij in de vorm van insectenkooien met daarin geschikte waardplanten en klimaatomstandigheden.

  Vermeerderen schimmels

  Naast het bewaren en vermeerderen van schimmels en insecten is de methode van infecteren van de proef een nog belangrijker onderdeel van het onderzoeksproces. Zoals vermeld dient een infectie gelijkmatig over de proef aan te slaan. Daartoe doet Proeftuin Zwaagdijk eigen ontwikkelingswerk. Infectiemethoden worden per gewas per schimmelstam of insect getest. Temperatuur, luchtvochtigheid, medium en dosering zijn o.a. factoren die een methode succesvol maken of niet.  Geschikte methoden worden vastgelegd in protocollen welke de onderzoekers toepassen in hun onderzoek. Proeftuin Zwaagdijk streeft naar geslaagde proeven. Infectiemethoden spelen daarin vaak een bepalende rol. Het bedrijf zal haar kennis hierin dan ook blijven verrijken door in tijd en faciliteiten te investeren.

  Ontwikkelen infectiemethoden Pythium in Chrysant

   

nieuwsbrieven

Infectiemethoden