• In vitro screening

    Bij Proeftuin Zwaagdijk worden de meest voorkomende schimmels in stand gehouden. Regelmatig worden van planten pathogenen afge-ent, om de collectie steeds verder uit te breiden.

    Door middel van in vitro screeningen kan op een eenvoudige en snelle manier een indicatie worden verkregen over de werkzaamheid tegen specifieke schimmels. Voor de vertaling van de werking naar in vivo situaties, is uiteraard het effect van de plant en het werkingsmechanisme van het middel een extra factor.

    Echter voor de meeste middelen kan al in een vroeg stadium het werkingsspectrum van producten worden geevalueerd. Ook kan met deze methode eenvoudig de gevoeligheid van verschillende stammen van een bepaalde schimmel met elkaar vergeleken worden.

nieuwsbrieven

In vitro screening