• Gunstig teeltjaar levert goede resultaten bio kool

    Net als in voorgaande jaren werd dit jaar het biologisch rassenonderzoek sluitkool door Proeftuin Zwaagdijk gehouden. De resultaten van het rassenonderzoek werden gepresenteerd op donderdag 10 maart. In de schuur van de gebr. Kos in Oudkarspel werden de achttien onderzochte rassen van 2010 getoond. Bij de presentatie werden niet alleen de ervaringen gedeeld van 2010, ook de proefresultaten van voorgaande jaren van dezelfde rassen als in de proef, werden meegenomen.
    De teelt van de biologische kool verliep afgelopen jaar voorspoedig. Door regelmatig een buitje vanaf eind juli, kwam er een goede mineralisatie op gang waardoor voldoende voedingsstoffen in de bodem vrij beschikbaar waren voor het gewas. Dit was gunstig voor de biologische kool aangezien het doorgaans bij biologische kool een uitdaging is om voldoende stikstof beschikbaar te hebben. De goede beschikbaarheid van voedingsstoffen resulteerde in een hoge opbrengst in vergelijking met andere jaren van zo’n 75 ton/ha gemiddeld.

    Het gunstige teeltseizoen werkte door in de oogstresultaten. De kool had weinig last van Mycosphaerella en trips. Bij de witte kool presteerden Kalorama en Storema erg goed. Deze hadden weinig last van Mycosphaerella, trips en bewaarrot, en een gemiddeld oogstgewicht van 75 ton/ha met een goede sortering. Een nieuw witte koolras van Nickerson- Zwaan presteerde ook goed met een mooie, frisse kleur en een goede sortering. Rivera, Gilson en Kilazol deden het ook goed in 2010, echter de ervaringen van deze rassen over meerdere jaren zijn wisselend. Storka en Impala, de wat zwaardere rassen, leverden de hoogste opbrengsten op en presteerden gemiddeld goed. De rassen die tegenvielen waren Budena en Reaction. Dit kwam doordat deze rassen duidelijk meer last van trips en Mycosphaerella hadden dan de andere rassen Uit teeltresultaten van eerdere jaren kwam ook naar voren dat deze rassen trips- en mycogevoelig zijn.

    Bij de rode kool waren de rassen (Roxy, Roderick, Travero, Rescue, Resima) aan elkaar gewaagd. Roxy, Travero, Rescue en Resima presteerden goed met een gemiddelde opbrengst (70 ton/ha) en weinig bewaarrot. Roxy draait al een aantal jaren mee in het rassenonderzoek en kwam ieder jaar goed naar voren. Roderick presteerde ook goed met een hoge opbrengst (87 ton/ha) en weinig bewaarrot. In Roderick werd wel een enkele trips gevonden, iets wat bij rode kool minder vaak voorkomt. Een nieuw rode koolras viel tegen. Het ras had veel last van bewaarrot ten opzichte van de andere rassen.

nieuwsbrieven

Gunstig teeltjaar levert goede resultaten bio kool