• Grote verschillen in proeven met spruitkool Proeftuin Zwaagdijk

  Trips en late koolvlieg zijn de grootste knelpunten om kwaliteitsspruiten te telen. Wanneer trips niet adequaat wordt bestreden, kan deze plaag hele percelen spruiten waardeloos maken. Door rotte spruiten en versmering van rotte spruiten door aantasting van de late koolvlieg is na de oogst veel kostbaar uitzoekwerk nodig.

  Vanuit de kerngroep spruitkool kwam de vraag welke spuitschema’s de beste werking hebben op beide plagen. Naast een standaardschema met pyrethroïden werd gekozen voor spuitschema’s zonder pyrethroïden om natuurlijke vijanden te sparen. Onder andere DuPont, Syngenta, Dow en Bayer participeerden in de proeven.

  Nabij Lelystad werd op een perceel het tripsgevoelige ras Marte geplant. In Mijnsheerenland werd de proef tegen de late koolvlieg in de rand van een perceel Cobus aangelegd. Vanaf 24 juni werd tot eind september om de 14 dagen gespoten.

  Op 20 augustus had 30% van de onbehandelde spruiten trips schade tegen 2 tot 15% bij de bespoten behandelingen. In september kwam er duidelijk onderscheid tussen de spuitschema’s. Met name het schema van DuPont (een standaard schema met tweemaal een experimenteel middel) en de twee doorspuitschema’s met een experimenteel product van Syngenta kwamen sterk naar voren. Bij de oogst op 15 oktober werd dit bevestigd. De schema’s waarbij in augustus en september viermaal Tracer toegepast was, kwamen beter voor de dag in vergelijking met schema’s met vroege bespuitingen met Tracer. De behandeling met de vroegste inzet met Movento (24 juni) had getalsmatige iets minder schade door trips dan de middelvroege inzet van Movento (8 juli), maar dit was niet significant. De grote verschillen in aantasting door trips tussen de spuitschema’s waren 21 oktober te zien op de open middag bij Jos Schelling in Mijnsheerenland (zie foto’s).

  In Mijnsheerenland werden vanaf september rotte spruiten door aantasting door de larve van de late koolvlieg gevonden. De doorspuitschema’s van Syngenta bleken al snel het meest effectief te zijn. Op één behandeling na bestreden alle spuitschema’s in Mijnsheerenland late koolvlieg. Hierbij halveerde de beste behandeling het aantal aangetaste spruiten.

  Jan de Lange

  Figuur 1. Alle spuitschema’s verminderden de aantasting door trips. De beste behandelingen zijn groen gemarkeerd. Waarneming tripsproef Lelystad, 15 oktober 2015.

  Figuur 2. Het aantal spruiten met aantasting door de larve van de late koolvlieg is het hoogst bij onbehandeld. De beste behandelingen in Mijnsheerenland zijn groen gemarkeerd.

  Foto’s tripsschade onbehandeld (links) en behandeling 7.

     

   

nieuwsbrieven

Grote verschillen in proeven met spruitkool Proeftuin Zwaagdijk