• ‘Groene’ middelen tijdens de gewasbeschermingsdagen

  Eind september organiseert Proeftuin Zwaagdijk weer de gewasbeschermingsdagen. Tijdens deze kennisdagen op Demokwekerij Westland zullen verscheidene proeven worden gedemonstreerd aan zowel telers als adviseurs binnen de sierteeltsector. Proeftuin Zwaagdijk organiseert deze dagen in samenwerking met 3 verschillende handelsbedrijven.
  Een belangrijk onderwerp tijdens deze kennisdagen is de toepassing en potentie van nieuwe ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen.

  Binnen de sierteeltsector hebben we te maken met een grote verscheidenheid aan plaagorganismen en ziektepathogenen. Het wordt voor telers steeds lastiger om voor een bepaald aantal plagen een goede bestrijding te realiseren. Dit heeft deels te maken met het afnemende middelpakket. Daarnaast is de verminderde effectiviteit van een aantal ‘standaard’ middelen een steeds groter probleem aan het worden.

  Een goed voorbeeld is de problematiek met trips (Frankliniella occidentalis) in de chrysantenteelt. Dit insect zorgt voor directe gewasschade op de bloem en blad. Elk jaar wordt het voor telers lastiger om dit insect effectief te bestrijden.
  Waarbij in een verleden chemische middelen zoals Vertimec en Actara succesvol werden toegepast, zetten telers nu steeds vaker ook roofmijten in zoals bijvoorbeeld Amblyseiulus cucumeris. De roofmijt is de basis geworden voor de insectenbestrijding.

  Om de ontwikkeling van de roofmijtenpopulatie in een gewas zo optimaal mogelijk te laten verlopen, moet de teler zorgvuldig omgaan met het gebruik van zijn overige gewasbeschermingsmiddelen.
  Vooral ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen met een organische oorsprong kunnen een belangrijk onderdeel worden in de totale bestrijdingsstrategie tegen trips. Deze middelen zijn doorgaans goed integreerbaar met natuurlijke vijanden. Er kan hierbij worden gedacht aan biociden maar ook producten of hulpstoffen die de werking van chemische middelen juist doen optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn natuurlijke uitvloeiers of bijvoorbeeld suikerwater.

  In de praktijk is de werking van deze middelen echter wisselend. Telers zullen dan ook kritisch moeten kijken naar de toepassingsmethoden van deze producten. Vragen zoals, wat zijn de juist spuitvolumen, welke combinaties van middelen zijn er mogelijk en op welk moment van de dag moet ik een middel toepassen, zijn erg belangrijk.

  Tijdens de gewasbeschermingsdagen eind september zullen diverse producenten van gewasbeschermingsmiddelen informatie te geven over het gebruik en de ontwikkeling van ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen.

  Voor meer informatie Jeroen Sanders

nieuwsbrieven

‘Groene’ middelen tijdens de gewasbeschermingsdagen