• Groene middelen screenen op spint samen met UvA

  Het vergroenen van het middelenpakket is een item waar de laatste jaren niet alleen veel over wordt gesproken, maar waar ook veel onderzoek naar wordt gedaan. In het voorjaar van 2014 is Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking met fabrikanten en toeleveranciers van groene gewasbescherming, Vollegrondsgroente.net en Universiteit van Amsterdam gestart met het TKI project ‘Groene gewasbescherming heeft de toekomst’.

  TKI staat voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie. Om bedrijven te prikkelen deel te nemen aan TKI’s heeft de overheid een TKI-toeslag ingevoerd. Voor iedere euro die een bedrijf in een TKI investeert legt de overheid 25 cent bij. Een TKI project moet onderzoek naar innovatieve producten bevatten.

  Niet alle middelen laten altijd een voldoende consistent resultaat zien. Tijdens de gewasbeschermingsdagen in september op Demokwekerij Westland zijn al een aantal mogelijk kritische factoren en ervaringen in de praktijk besproken.

  In het kader van dit project is Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking met UvA in Amsterdam bezig om de gevoeligheid van insecten voor een aantal groene middelen onder lab omstandigheden te toetsen. De doelstelling hierbij is om potentiële kansen en bedreigingen tijdig te kunnen opsporen om tot een betere inzet van groenere middelen in de praktijk te komen.

  In het eerste stadium van het onderzoek is voor de spint/mijt gekozen als toetsinsect. In de eerste fase wordt in samenwerking met Dr. T.B.S. van Leeuwen de gevoeligheid van een aantal middelen getoetst op een 10 tal gekarakteriseerde mijten stammen.

  Wanneer de eerste resultaten bekend zijn wordt in een tweede fase gekeken naar kritische omstandigheden rond de toepassingen om eventueel wisselende effectiviteit niveaus in praktijkomstandigheden te verbeteren.

  Cor Oostingh

nieuwsbrieven

Groene middelen screenen op spint samen met UvA