• Goede resultaten ozon in de broeierij van tulpen

  In het afgelopen voorjaar heeft Proeftuin Zwaagdijk tulpen afgebroeid die behandeld waren met ozon. Hierbij ging het om de bestrijding van tulpengalmijt, bollenmijt en Penicillium. Er zijn goede resultaten behaald. Hieronder een opsomming per aantasting.

  Bollen- en galmijten
  De bollen zijn kunstmatig geïnfecteerd met mijten en daarna is begonnen met het toepassen van ozon. Hierna gingen de bollen de koeling in en werden afgebroeid in januari en februari 2012. In tabel 1 staan de behandelingen.

  Vijf keer 75 ppm ozon bestreed de galmijt effectief en was vergelijkbaar met een douchebehandeling met 0,25% Actellic 50. Er was duidelijk te zien dat bij herhaling van de behandeling en / of bij een hogere dosering, de bestrijding beter was. (zie foto 1).

  foto 1  links: drie keer 50 ppm, rechts: onbehandeld geïnfecteerd

  Bij de bestrijding tegen bollenmijt (kernrot) was het resultaat wisselend. De bollenmijt is veel groter dan een galmijt en is daardoor lastiger te bestrijden. De verschillen in percentage kernrot tussen onbehandeld en behandeld bij het ras Cheers waren te klein om van een betrouwbaar resultaat te spreken. Echter bij het ras Superparrot waren de verschillen wel significant: Met vijf keer 75 ppm ozon zakte het percentage kernrot naar 3% ten opzichte van 16% in onbehandeld (zie foto 2). Ozon lijkt dus een goed effect op de bestrijding van bollenmijt te hebben.

  foto 2 links 75 ppm ozon, rechts onbehandeld geïnfecteerd

  Op het moment wordt een proef met ozon tegen bollenmijten ingezet in kuubkisten om te kijken wat de effecten op praktijkschaal zijn. Ook zullen de bollen vroeger worden geïnfecteerd en bestreden. Het onderzoek wordt dus vervolgd.

  Penicillium
  Bij deze proef zijn leverbare bollen van zes rassen na het pellen continu bewaard bij 60 ppb ozon tot aan het planten. De bollen zijn in maart 2012 afgebroeid. In tabel 2 is dit weergegeven.

  Uit deze proef bleek dat het percentage Penicillium van de bollen uit de ozon cel significant lager was dan uit de controle cel. Ozon bestrijdt Penicillium in tulpen dus effectief, wat de uiteindelijke kwaliteit van de tulpen ten goede komt (zie foto 3).

  foto 3 Negrita. links: controle cel, rechts ozon cel

   

nieuwsbrieven

Goede resultaten ozon in de broeierij van tulpen