• Gewasbeschermingsdagen groot succes

    Op 12, 13 en 14 april organiseerde Proeftuin Zwaagdijk de gewasbeschermingsdagen op Demowekerij Westland. Deze dagen werden georganiseerd door Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking met Horticoop, Van Iperen en Nic. Sosef en toeleveranciers van deze handelsbedrijven. Voor elk handelsbedrijf werd een aparte dag ingevuld waarbij zij hun klanten (telers) uitnodigden.

    Op de kennisdag waren verschillende gewasbeschermingsproeven te bezichtigen in de proefkassen. Deze proeven heeft Proeftuin Zwaagdijk uitgevoerd in opdracht van diverse toeleveranciers van de handelsbedrijven. De kennisdag bestond uit 2 dagdelen: een deel groenteteelt en een deel sierteelt. De glasgroenteproeven waren gericht op de bestrijding van Phytophthora, Pythium, meeldauw en Botrytis. In de sierteeltproeven stond de bestrijding van trips, spint, Botrytis en schildluis centraal.

    Naast het bezichtigen van de proeven kregen telers de ruimte om over de resultaten te discussiëren met specialisten van Proeftuin Zwaagdijk, handelsbedrijven en toeleveranciers. In september organiseert Proeftuin Zwaagdijk wederom drie gewasbeschermingdagen.

nieuwsbrieven

Gewasbeschermingsdagen groot succes