• Gewasbeschermingsdagen Demokwekerij 2011

    Op 12, 13 en 14 april organiseert Proeftuin Zwaagdijk voor genodigden de gewasbeschermings-dagen op Demowekerij Westland. Deze dagen organiseert Proeftuin Zwaagdijk samen met Horticoop, Van Iperen en Nic. Sosef en toeleveranciers van deze handelsbedrijven. De handelsbedrijven hebben ieder een kennisdag gekregen om haar klanten (telers) uit te nodigen.

    Op de kennisdag zijn verschillende gewasbeschermingsproeven te bezichtigen in de proefkassen. Deze proeven heeft Proeftuin Zwaagdijk uitgevoerd in opdracht van diverse toeleveranciers van de handelsbedrijven. De kennisdag bestaat uit twee dagdelen: een deel groenteteelt en een deel sierteelt. De glasgroente proeven zijn gericht op de bestrijding van Phytophthora, Pythium, meeldauw en Botrytis. In de sierteeltproeven staat de bestrijding van trips, spint, Botrytis en schildluis centraal.

    Naast het bezichtigen van de proeven krijgen telers de ruimte om de resultaten te bediscussieren met specialisten van Proeftuin Zwaagdijk, handelsbedrijven en toeleveranciers. Deelname telt mee voor verlenging van de spuitlicentie.

nieuwsbrieven

Gewasbeschermingsdagen Demokwekerij 2011