• Gewasbeschermings- proeven Demokwekerij

  Hoewel de meeste proefvakken in de 10.000 m2 grote kas ingericht zijn voor technisch onderzoek zijn er ook 18 vakken ingeruimd voor proeven op het gebied van teelt en gewasbescherming. Dit gedeelte van de kas is in handen van Proeftuin Zwaagdijk. Proeftuin Zwaagdijk merkt een toenemende belangstelling van gewasbeschermingsfabrikanten om proeven uit te (laten) voeren op de Demokwekerij.

  Direct contact
  Behalve dat Proeftuin Zwaagdijk alles in huis heeft om representatieve gewasbeschermings-proeven uit te kunnen voeren, is het voor de fabrikanten ook een prachtige locatie om de voortgang of resultaten van hun proeven aan adviseurs en handelspartners te laten zien. Bij de uitvoering en begeleiding van de proeven is direct contact met de opdrachtgevers belangrijk. ‘Als ik bijzonderheden signaleer in de proef of iets zie wat mogelijk schadelijk of juist interessant is voor onze klant, dan laat ik ze dat meteen weten. Zo nodig kunnen we de behandeling dan meteen aanpassen. Wat ook voorkomt is dat ze een uur later hier op de stoep staan, soms zelfs met een handelspartner of adviseur erbij om te laten zien wat er gebeurd is. Ook dat is hier geen enkel probleem. Die korte lijnen en betrokkenheid bij de proef wordt over het algemeen zeergewaardeerd’, aldus Jeroen Sanders, onderzoeker Proeftuin Zwaagdijk.

  Geheimhouding zeer belangrijk
  Omdat alle grote gewasbeschermingsfabrikanten proeven hebben liggen op de Demokwekerij doet Proeftuin Zwaagdijk er alles aan om de informatiestromen strikt van elkaar gescheiden te houden. Dat uit zich meermalen in de woorden ‘daar kan ik niks over zeggen’. Vaak gaat het om zeer concurrentie-gevoelige informatie zoals nieuwe, nog niet toegelaten middelen of middelen die een andere positionering krijgen. Voor fabrikanten is het van levensbelang dat dit niet voortijdig uitlekt waardoor de concurrentie er mee aan de haal zou kunnen gaan.

   

nieuwsbrieven

Gewasbeschermings- proeven Demokwekerij