• Geslaagde proeven met infectiemethode Sclerotinia

    De laatste jaren doet Proeftuin Zwaagdijk het nodige onderzoek naar de bestrijding van Sclerotinia. In 2011 werden proeven uitgevoerd in witlof, sluitkool, peen en stamslaboon. De door Proeftuin Zwaagdijk ontwikkelde methode van kunstmatige infectie zorgde voor geslaagde proeven. Een onderzoekproject naar geïntegreerde bestrijding van Slerotinia in stamslaboon lichten we toe.

    In de proef met stamslaboon werden de effecten van Contans WG, het effect van schoffelen en het spuiten volgens een waarschuwingssysteem of het gewasstadium met elkaar vergeleken. Tevens werd gelet op de spuittechniek, waarbij het spuitvolume werd gevarieerd. De proef lag op de Oostwaardhoeve, waarbij alle velden waren omgeven door een haag maïs. De natuurlijke infectiedruk op het proefperceel viel tegen, maar door kunstmatige infectie kwamen de volgden resultaten naar voren: Rovral Aquaflo gespoten met 800 liter water per ha bestreed Sclerotinia effectiever dan bespuitingen met 400 liter water ha. Ook bleek (niet onverwacht) dat een dag voor de infectie spuiten effectiever was, dan wanneer de bespuiting een week voor de infectie was uitgevoerd. Dit geeft het belang van een goede timing en techniek van de bespuitingen aan. Op 29 september liet Proeftuin Zwaagdijk tijdens een goed bezochte open middag op de Oostwaardhoeve de resultaten zien aan telers en teeltspecialisten van toeleveranciers. De reacties waren positief.In 2012 vindt wederom in diverse gewassen onderzoek plaats naar de bestrijding van Sclerotinia.

     

nieuwsbrieven

Geslaagde proeven met infectiemethode Sclerotinia