• Geslaagde proeven bij sluitkoolplatform Dirkshorn

  12 september werden de sluitkoolproeven in Dirkshorn op de open dag toegelicht door medewerkers van Proeftuin Zwaagdijk en participanten. Ad de Boer deed het woord bij een plantdemo met onkruidbestrijding van RoDeKo. De grote bemestingsproef in opdracht van telersvereniging RoDeKo lag er uniform bij. Na het planten op 20 mei waren er begin juni verschillen in gewasstand zichtbaar die echter eind juni waren verdwenen. De oogstbepaling zal uitwijzen welke bemestingswijze de hoogste productie en rendement geeft. De verschillen in meststoffen werden toegelicht door Vincent Koeckhoven adviseur bij Van Gent van der Meer Nuyens.

  De Bayer Xanthomonasproef werd toegelicht door Paul Goorden en Jan Schipper van Agrifirm Plant. Telers kregen de achtergronden over Xanthomonas te horen en handreikingen om te aantasting te beperken. Uit de proef bleek dat het voorkomen van invalspoorten voor Xanthomonas mogelijk is door Mycosphaeralla en andere ziekten tijdig te bestrijden. Rudis is hierbij het sterkste middel.

  Uit de fungicidendemo in Dirkshorn bleek dat het toevoegen van de hulpstof Certain de effectiviteit van de bespuitingen tegen Mycosphaerela sterk verbeterde. Dit was zelfs zichtbaar bij de halve dosering met fungiciden. Met een overbemesting met Unika Calcium probeert Yara de bewaarbaarheid te verbeteren.

  Een onkruidkruidproef van UPL werd toegelicht door Nico van Langen van CAV Agrotheek. Zijn verhaal over Devrinol en andere herbiciden werd aangevuld door Kick van Saarloos van BASF. Sinds kort is Springbok toegelaten. Hierin zitten de werkzame stoffen van Butisan S en Frontier Optima. Voor de gebieden met intensieve koolteelt biedt dit een alternatief voor de beperkingen die op metazachloor gaan gelden.

  Tradecorp heeft in een productieproef Humifirst als traybehandeling en als bespuiting ingezet. Door de humus- en fulvozuren wordt de opname van fosfaat en sporenelementen verbeterd. Ook zorgt Humifirst voor een betere beluchting en houdt water beter vast. Deze proef, midden in het koolgebied, zal in oktober worden geoogst.

  Uit tellingen van trips in kool en beoordelingen van de schade in de grote tripsproef blijkt dat de tripsdruk in de proef van vorig jaar begin september wat hoger was dan dit jaar.

  Om te bekijken wanneer trips op het veld aanwezig is werden dit jaar vangplanten neergezet. Hierop werden al op 1 juli trips gevangen. Dit is voordat er kool gevormd is of schade zichtbaar is. Toch is de aanwezigheid van trips op het perceel een streep onder het nut van vroege bespuitingen. Door tijdig trips te bestrijden wordt opbouw van de populatie trips tegengegaan. De behandelingen waar half en eind juli Movento werd ingezet en behandelingen met Calypso en twee experimentele middelen hadden minder kool met trips en minder schade dan onbehandeld. Dit biedt perspectief voor de toekomst. Combinaties van een pyrethroïde plus Calypso zijn vanaf nu wellicht het meest effectief tegen trips.

  De telers en vertegenwoordigers die zich lieten bijpraten over de resultaten van het onderzoek zijn weer helemaal up-to-date.

   

nieuwsbrieven

Geslaagde proeven bij sluitkoolplatform Dirkshorn