• GEP erkenning België

    Proeftuin Zwaagdijk heeft naast een GEP (Good Experimental Practice) voor Nederland nu ook een erkenning in België. De federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu van België heeft op 29 oktober hiertoe besloten. Met het certificaat kan Proeftuin Zwaagdijk fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen nu ook van dienst zijn met toelatingsonderzoek in België.

    De erkenning is geldig voor de proeven gericht op de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen en de effecten van deze middelen op de opbrengst en kwaliteit van planten en plantaardige producten. Het certificaat heeft betrekking op de toepassingsmethode ‘bespuiten’. In de tabel hieronder ziet u voor welke gewassen en type middelen de erkenning geldig is.nieuwsbrieven

GEP erkenning België