• Geintegreerde bestrijding wittevlieg in terrasplanten

    Naast het gebruik van GPS wordt in de akkerbouw steeds meer gebruik gemaakt van bodemscans en gewasscans. De uitkomsten kunnen worden gebruikt voor het optimaliseren van de diverse teelten. Hierbij moet voornamelijk gedacht worden aan het plaats specifiek bemesten.

    De ontwikkeling staat niet stil en er wordt verder gekeken naar het plaats specifiek toepassen van gewasbescherming. De scans kunnen op diverse manieren worden uitgevoerd. Wat op dit moment volop in de belangstelling staat is het maken van scans met behulp van drones. Proeftuin Zwaagdijk kijkt op dit moment wat de mogelijkheden zijn van een drone bij het beoordelen van proefvelden. Er worden op dit moment geen specifieke scans uitgevoerd, maar alleen visuele beoordelingen. In de door Proeftuin Zwaagdijk uitgevoerde proeven in mais is het gewas meer dan 2 meter hoog. Met een drone kan er dan over het gewas worden gevlogen om eventuele standsverschillen gemakkelijker te beoordelen. In de proeven in granen zijn er al goede resultaten met beoordelingen met een drone getuige de foto. Duidelijk zichtbaar zijn de door ziekte aangetaste veldjes.

    Naast het gebruik van de drone in graan en mais zijn er ook mogelijkheden in de teelt van suikerbieten en aardappelen. Proeftuin Zwaagdijk zal de ontwikkelingen op het gebied van modernisatie en optimalisatie van de diverse teelten op de voet blijven volgen en daar waar mogelijk zelf gebruik maken van de laatste technieken.

    Voor meer informatie Henk de Vries.

     

nieuwsbrieven

Geintegreerde bestrijding wittevlieg in terrasplanten