• garnalenGarnalendoppen voor weerbare bodem in bollen- en pootgoedteelt

  Proeftuin Zwaagdijk gaat het gebruik van garnalendoppen in de teelt van bloembollen onderzoeken. Het onderzoek maakt deel uit van het project ‘Blauwe Afval, Groene Waarde’ waarvoor GreenPort NHN subsidie heeft gekregen uit het Waddenfonds. In het project wordt het gebruik van garnalendoppen ook in pootaardappelen onderzocht. De garnalendop is het omhulsel dat als restafval overblijft, nadat een garnaal is gepeld.

  Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de stoffen die in garnalendoppen zitten een gunstige werking hebben op de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van bodem en gewassen. Het doel van het project is om in een aantal pilots te testen hoe de doppen in de praktijk gebruikt kunnen worden in de teelt van pootaardappelen en bloembollen. Hiermee wordt een reststroom uit de visserij op duurzame wijze ingezet voor de landbouw.

  De werking van garnalenresten
  De garnalendoppen bestaan voor een groot gedeelte uit chitine. Nationaal en internationaal heeft onderzoek aangetoond dat chitine een selectieve antimicrobiële werking heeft en de bodemmicrobiologie positief beïnvloedt, waardoor de bodemweerbaarheid tegen diverse ziekten en plagen verbetert. Ook is aangetoond dat chitine de aanwezigheid van aaltjes sterk kan verminderen. Juist in de bollen- en pootgoedteelt zijn aaltjes en diverse schimmels oorzaak van veel verlies.

  Verduurzaming teelt
  De bloembollensector en pootgoedsector zoeken actief naar manieren om de verduurzaming van de teelt mogelijk te maken. Vermindering van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen is hier onderdeel van. Het inzetten van een natuurlijke reststroom uit de regio past uitstekend in dit streven en draagt daarnaast bij aan het verduurzamen van de garnalensector. Vanuit beide sectoren wordt dan ook met belangstelling uitgekeken naar de resultaten van de pilots. Om het belang voor de sector te onderstrepen dragen LTO-fondsen en KAVB bij aan het project.

  Van wetenschappelijke kennis naar praktijk
  Bij de pilots wordt de wetenschappelijke kennis van Wageningen Universiteit gebruikt. De proeven worden uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk en Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw op percelen in het Waddengebied. De proeven in bloembollen vinden plaats in het Noordelijk Zandgebied (omgeving Den Helder). Hierbij wordt op zowel klei, als zandgrond getest en worden de garnalendoppen op verschillende manieren aangebracht om de optimale werking vast te stellen. Door open dagen en bijeenkomsten kunnen belangstellende telers gedurende het teeltseizoen zelf de werking bekijken. De resultaten worden breed gedeeld.

  Rolverdeling
  GreenPort NHN voert de regie over de uitvoering van het project. Hierbij werkt GreenPort NHN nauw samen met Projecten LTO Noord. Gezamenlijk wordt in kaart gebracht op welke andere wijze de visserijsector en de agrarische sector kunnen samenwerken bij het inzetten van elkaars reststromen. Hierbij onderhoudt GreenPort NHN nauwe contacten met Blueport Lauwersoog. Het project gaat de komende weken van start met de toepassing van de doppen in de lelieteelt en pootaardappelen teelt.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Kreuk, onderzoeker bloembollen bij Proeftuin Zwaagdijk (frankkreuk@proeftuinzwaagdijk.nl, 0228 56 31 64) of Jeroen Noot, netwerk coördinator bloembollen Greenport NHN (j.noot@greenportnhn.nl, 0611325321).

   

   

nieuwsbrieven

Garnalendoppen voor weerbare bodem in bollen- en pootgoedteelt