• FutaGrow tomaten

  FutaGrow is een duurzaam teeltconcept dat door efficiënter gebruik van ruimte en het creëren van de optimale verhouding tussen blad en vrucht naar verwachting kan zorgen voor 20% meer productie. Het project is bezig met het derde teeltjaar en is te zien bij Demokwekerij Westland. Het gewas staat op verticaal verstelbare goten, waardoor er twee teelten in verschillende gewasstadia tegelijkertijd in de kas geplaatst kunnen worden. De teelthoogte van het jonge gewas varieert ten opzichte van het oude gewas, waardoor beide teelten voldoende licht op kunnen vangen. Het jonge gewas groeit mooi in balans op, terwijl het oude gewas voldoende licht ontvangt om de vruchten te laten uitgroeien. Doordat er meerdere teelten per jaar geplaatst worden, staat er altijd een jong en vitaal gewas. In de film hieronder meer informatie over het concept.

  De voordelen
  Door de verticaal verstelbare goten is de lichtbenutting maximaal en kan er jaarrond geoogst worden. Bij het FutaGrow teeltsysteem wordt geteeld op een vloeistoffilm in plaats van substraat. De voedingsoplossing wordt per teelt afzonderlijk toegediend en is direct stuurbaar naar behoefte van het groeistadium. Ook is de arbeidsverdeling over het jaar vlak en zijn de arbeidsomstandigheden prettig omdat gewashandelingen tussen het gewas plaatsvinden. Uit de praktijkproeven bij de Demokwekerij Westland blijkt dat de jaarproductie met 20% kan toenemen ten opzichte van een normaal belichte teelt. Daarnaast zijn de teeltresten volledig composteerbaar en is er geen substraatafval. Water en meststoffen worden volledig hergebruikt. Kortom, een duurzaam teeltconcept met commercië en financië voordelen.

  Consortium
  Het concept is ontwikkeld door een consortium van bedrijven en onderzoeksinstellingen, namelijk: Formflex, Priva, Metazet, Demokwekerij Westland, Triomaas, WUR, Inno-Agro en Groen Agro Control en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Commissie.

   

nieuwsbrieven

FutaGrow tomaten