• Energie en kwaliteit in tulpenbroeierij

  In de broeierij van tulpen wordt tijdens de preparatie van de bollen en afbroei in de kas veel energie verbruikt. In het kader van het project ‘Energie en kwaliteit in de preparatie en kasperiode in de tulpenbroeierij’ werd het energieverbruik tijdens bewaring en afbroei in de kas van verschillende bedrijven met elkaar vergeleken. Het doel hiervan was energiebesparing met behoud van kwaliteit.
  De preparatie van tulpenbollen bestaat uit twee delen: de warme (+/- 20ºC) en koude (9ºC en lager) bewaring. In dit onderzoek was de warme bewaring van 9 juli tot en met 30 augustus 2012 en de koude bewaring van 3 september tot en met 30 november 2012.
  Voor de afbroei in de kas kregen de deelnemende bedrijven drie keer in het seizoen (januari, februari en maart) bewortelde tulpen van dezelfde partij om afgebroeid te worden. Tegen de bloei werden de bakken weer teruggehaald naar Proeftuin Zwaagdijk om daar geoogst en gemeten te worden. De verschillen in broeiresultaat konden zo dus toegeschreven worden aan de verschillende kasklimaat omstandigheden.
  Het project is uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk in opdracht van en gefinancierd door de partijen in de Stuurgroep Schone en Zuinige Bloembollen (KAVB, PT, EZ, Agentschap NL en telers). Hieronder worden de resultaten van het project per deelonderzoek (preparatie en afbroei) besproken.

  Onderzoek preparatie
  Op vijf bedrijven werd van een en dezelfde partij bollen een kuubkist bollen geprepareerd. Na de preparatie werden monsters uit de kisten gehaald en bij Proeftuin Zwaagdijk afgebroeid.
  Uit dit onderzoek konden de volgende conclusies getrokken worden:
  Tijdens de warme bewaring kostte een lagere bewaartemperatuur meer energie doordat meer gekoeld moest worden en een hogere bewaartemperatuur leidde tot grotere bloemen in de broeierij. Minder ventilatie tijdens de bewaring had zwaardere tulpen tot gevolg.
  Bij de koude bewaring leidde een lagere koeltemperatuur tot langere en zwaardere tulpen, maar ook tot een hoger energiegebruik door meer te koelen.

nieuwsbrieven

Energie en kwaliteit in tulpenbroeierij