• Effectief koolwittevlieg in spruitkool bestrijden

    In spruitkool is koolwittevlieg (Aleyrodes proletella) nog steeds een probleem. Dit komt doordat de twee toegelaten bespuitingen met Movento 150 OD onvoldoende zijn om het gewas volledig vrij van aantasting te oogsten. Voor de bestrijding van koolwittevlieg in spruitkool zijn daarom alternatieven naast Movento nodig. Dit is niet alleen vanwege de lange teeltduur, maar vooral ook omdat toepassingen van Movento vanaf september minder effectief blijken te zijn. Een verklaring hiervoor is dat het middel dan minder tegen de sapstroom in naar de onderste spruiten wordt herverdeeld. Verder is de Admire trayplaat behandeling sinds 2012 vervangen door een coating met lagere hoeveelheid actieve stof. Hierdoor kan de populatieopbouw eerder in het seizoen beginnen. De adulten en larven zuigen sap uit de bladeren en scheiden honingdauw af, waarop de roetdauwschimmel kan groeien. Hierdoor worden bladeren en spruiten kleverig en vies. Bij een zware aantasting wordt de groei van planten geremd.
    Proeftuin Zwaagdijk heeft in 2012 in opdracht van telers via het Productschap Tuinbouw twee proeven tegen de koolwittevlieg in spruitkool uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was het beoordelen van de effectiviteit en selectiviteit van verschillende middelen. De proeven werden uitgevoerd in Zwaagdijk en Slootdorp. Beide proeven bestonden uit 8 objecten in 4 herhalingen. Ongeveer een maand na het planten werden de proeven kunstmatig geïnfecteerd. Als standaard werd Movento gekozen, die maximaal tweemaal per teelt mag worden toegepast. Daarom werden ook de meeste andere objecten tweemaal met twee weken interval toegepast. Alleen object 8 met bio-soap werd elke week gespoten (4 of 5 maal totaal).

    Uit de resultaten van proeven in Zwaagdijk en Slootdorp kunnen met betrekking tot de bestrijding van koolwittevlieg in spruitkool de volgende conclusies worden getrokken.

nieuwsbrieven

Effectief koolwittevlieg in spruitkool bestrijden