• DON gehalte in wintertarwe steeds belangrijker

    Fusarium is een toenemend probleem in de Nederlandse tarweteelt. Aantasting van de aar door fusarium kost opbrengst en kwaliteit. De fusariumschimmel kan namelijk schadelijke stoffen (mycotoxinen) vormen. De meest voorkomende mycotoxine is DON (deoxynivalenol). In het kader van de voedselveiligheid is het niet gewenst dat deze mycotoxinen in grote hoeveelheden voorkomen in voedingsstoffen. In de afgelopen 20 jaar werden in de tarweteelt wereldwijd steeds meer fusariumschimmels gevonden. De Don-Normen zijn daarom de laatste jaren verder aangescherpt. Proeftuin Zwaagdijk voerde dit jaar onderzoek uit naar bestrijding van bladziekten en afrijpingsziekten waaronder Fusarium. In een aantal proeven is naast ziektebestrijding en opbrengst gekeken naar Don-gehalte bij toepassing van een aantal nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. De tarwe is op verschillende momenten gespoten. Uit ëën proef kwam naar voren dat bij het gebruik van triazolen bij de laatste bespuiting het Don-gehalte lager was dan onbehandeld.

nieuwsbrieven

DON gehalte in wintertarwe steeds belangrijker