• Demoproeven met nieuw type teeltgoot

    Afgelopen zomer en herfst zijn een aantal demoproeven uitgevoerd met een nieuw type teeltgoot.
    De basis van het systeem is een op afschot geplaatste kunststof goot. In deze goot zijn een wateraanvoerkanaal en een gecombineerd plant- en waterafvoerkanaal geïntegreerd. Een vliesdoek zorgt – over de gehele lengte van de goot – voor transport van de voedingsoplossing van het aanvoerkanaal naar het plantkanaal. Overtollig water wordt opgevangen en kan worden hergebruikt.
    Een teelttechnisch belangrijk  verschil met gangbare teeltgoten systemen is dat door het ontwerp elke plant dezelfde hoeveelheid water en voedingsstoffen krijgt. In gangbare teeltgotensystemen is het water dat bij de lager in de goot geplaatste planten komt eerst langs de hoger geplaatste planten gestroomd waardoor de eigenschappen zoals het gehalte meststoffen en zuurstof kan zijn veranderd.

    Proeftuin Zwaagdijk heeft het nieuwe systeem afgelopen seizoen in een aantal slateelten in een bedekte opstelling (onverwarmde tunnel) en onbedekte opstelling getest. In deze proeven circuleerde het voedingswater continu. In zowel de bedekte als de onbedekte opstelling werden goede resultaten behaald. Er was nauwelijks uitval en er ontwikkelde zich een uniform gewas. Wel bleef het oogstgewicht achter bij die van het drijvende teeltsysteem.

     

nieuwsbrieven

Demoproeven met nieuw type teeltgoot