• Delft Blue Water schoon gietwater

    Bij Demokwekerij Westland  loopt het project Delft Blue Water. In het project wordt onderzocht of het gezuiverde water van Zuiveringsinstallatie Harnaschpolder in Den Hoorn (omgeving Westland) ingezet kan worden als hoogwaardig gietwater voor de glastuinbouw. Het mes snijdt aan twee kanten. Restwater van de zuiveringsinstallatie kan nuttig worden ingezet en glastuinders hebben een nieuwe duurzame waterbron. In het project werken Hoogheemraadschap Delfland, Evides, LTO Groeiservice, Priva, TNO, Groen Agro Control en Demokwekerij Westland samen. Daarnaast is een begeleidingscommissie van telers aangesteld om het project te begeleiden.

    Het gezuiverde water wordt normaal gesproken naar de Noordzee afgevoerd. In het project zijn technieken ontwikkeld waarmee het water zo goed wordt gezuiverd dat het minimaal zo schoon is als drinkwater. In een proefkas wordt onderzocht of met het zuiveringswater tomaten geteeld kunnen worden. Een deel van de kas krijgt regenwater als gietwater, het andere gedeelte krijgt ‘Delft Blue Water’. Beide watersystemen blijven compleet gescheiden van elkaar. Recirculatie vindt plaats via aparte systemen met eigen doseerinstallatie. De gewaskwaliteit en ontwikkeling wordt door onze onderzoekers nauwgezet gevolgd. Deze maand worden de eerste resultaten verwacht.

    Op dit moment maken veel glastuinders gebruik van regenwater. Nadeel is dat regenwater niet altijd beschikbaar is en Natrium bevat. Natrium zorgt bij ophoping in het water voor groeiremming in het gewas. Het schone Delft Blue Water heeft als voordeel nauwelijk Natrium te bevatten. Naast regenwater maken veel telers gebruik van opgepompt brak grondwater. Brak grondwater moet voor gebruik eerst ontzout worden met een omgekeerde osmose. In dat geval ontstaat er een zoute reststroom (brijn) die terug in de bodem wordt gebracht. Het is waarschijnlijk dat in de nabije toekomst het terugbrengen van het brijn in de bodem wordt beperkt, of zelfs verboden. Het project Delft Blue Water zou een welkome oplossing kunnen zijn.

nieuwsbrieven

Delft Blue Water schoon gietwater