• De certificaten zijn verlengd

  In 2015 zijn de IGZ, NVWA en MPS-ECAS langsgekomen om de verschillende gecertificeerde systemen van Proeftuin Zwaagdijk te auditten. En alle certificaten zijn verlengd!
  In april 2015 kwamen inspecteurs van de IGZ (Inspectie Gezondheidszorg) het GLP systeem inspecteren. Deze inspectie vindt eenmaal per 2 of 3 jaar plaats. Tijdens de inspectie controleren ze onder andere het GLP archief, personeelsarchief, de controles van de apparatuur en de werkwijze bij het spuiten en bij het nemen van de monsters. Uiteindelijk is in mei 2015 het nieuwe certificaat ontvangen. Dit certificaat is nodig om residu onderzoek voor toelatingsonderzoek te mogen uitvoeren.

  In juni 2015 kwamen inspecteurs van de NVWA een inspectie uitvoeren voor de verlenging van het GEP certificaat en van het TNG certificaat. Deze grote inspectie is eenmaal in de 6 jaar. Zij hebben vooral de procedures langsgelopen en de verschillende archieven bekeken zoals het gewasbeschermingsmiddelenarchief, het personeelsarchief, archief met de gegevens en rapporten van alle proeven van de afgelopen 20 jaar, archief met gegevens van het controleren van spuiten, ijken van weegschalen etc. Daarnaast hebben ze gesprekken gevoerd met diverse mensen van Proeftuin Zwaagdijk om te controleren of de werkwijze zoals die beschreven staat in de procedures klopt met de werkelijkheid. Uiteindelijk hadden ook zij een paar opmerkingen en nadat die waren gecorrigeerd zijn in september 2015 de erkenningen ontvangen voor het GEP certificaat en het TNG certificaat.
  De laatste inspectie voor 2015 was eind augustus door een inspecteur van MPS-ECAS die langskwam voor de jaarlijkse inspectie van het ISO kwaliteitsmanagementsysteem. Ook tijdens deze inspectie is met verschillende mensen van Proeftuin Zwaagdijk en, in dit geval ook, Demokwekerij Westland gesproken om te controleren of er wordt gewerkt volgens de procedures. Naar aanleiding hiervan waren er twee opmerkingen. Als die opgelost zijn is ook dit certificaat weer verlengd.

  Voor meer informatie Ingrid Commandeur.

   

nieuwsbrieven

De certificaten zijn verlengd