• Combinatie sla en vis in teeltsysteem

  Vanaf april van dit jaar onderzoekt Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking met Sportvisserij Nederland de mogelijkheden van de combinatie van de drijvende teelt van sla met de productie van pootvis zoals karper en zeelt. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of het mogelijk is pootvis in een drijvend teeltsysteem van bijvoorbeeld sla te laten groeien tot een formaat waarbij de vis kan worden uitgezet ten behoeve van vistandverbetering en de sportvisserij. Belangrijke randvoorwaarde is daarbij dat de productie van sla geen negatieve gevolgen ondervindt van de aanwezigheid van de vis.

  Het onderzoek dient ter voorbereiding op het Achteroeverproject in Wieringermeer waarin diverse aan water gerelateerde activiteiten worden ontwikkeld.

  De centrale uitdaging van de gekozen combinatie is uiteraard het creëren van omstandigheden die gunstig zijn voor zowel de plant als de vis. Duidelijk is geworden dat dat voor de vissen veel nauwer luistert dan voor de planten. Voldoende zuurstof is goed voor sla maar zij kunnen ook zonder zuurstof overleven. Lage zuurstofgehaltes zijn echter wel vrijwel meteen fataal voor de vissen. Zonder verversing leidt een standaard voerschema voor de vissen tot voor diezelfde vissen schadelijke nitriet- en ammonium/ammoniakgehaltes.

  Duidelijk is ook geworden dat de sla het in de combinatie met spiegelkarper moeilijker heeft dan in de combinatie met zeelt. De spiegelkarpers veroorzaken veel vraat aan de wortels en dat leidt tot sterke groeiremming bij de sla. Een beperkte waterdiepte waarbij veel fysiek contact is tussen de wortels en vissen lijkt hierbij ook een belangrijke rol te spelen. Zeelt daarentegen vreet niet of nauwelijks van de slawortels. Momenteel wordt onderzocht of het bescherming van de wortels met mandpotjes tot een betere ontwikkeling van sla leidt. Volgend jaar zal de proef worden opgeschaald op het Achteroeverproject in Wieringermeer.

   

   

nieuwsbrieven

Combinatie sla en vis in teeltsysteem