• Chemische selectie in tulp

  Chemische selectie is een van de manieren die eraan bijdraagt om het viruspercentage in tulpen te beheersen. Een adequate bestrijding van viruszieke planten zorgt voor goede doding van de bollen en minder virusverspreiding. De afgelopen 3 jaar heeft Proeftuin Zwaagdijk in opdracht van Productschap Tuinbouw onderzoeken gedaan naar chemische selectie. Het onderzoek is in drie onderdelen opgesplitst, namelijk: de invloed van vroege selectie, de methode van selecteren en het effect van middelen of combinaties van middelen.

  Effect van vroege selectie
  Uit het onderzoek bleek dat vroege selectie met toepassing vanaf half tot eind maart effectief was en vergelijkbaar met selectie vanaf begin april.
  Tevens is gekeken naar het effect van combinaties van middelen bij gemiddeld lagere temperaturen. De effectiviteit van 90% Roundup Max,  70% Roundup Max + 5% Reglone, 70% Roundup Max + 20% Reglone en 70% glyfosaat + 10% Teaser was vergelijkbaar.
  Het gewas stierf bij 20% Reglone sneller af dan bij 5% Reglone. Bij 20% Reglone werden meer bollen geoogst maar de overleving kwam overeen met 5% Reglone.

  Effect van plantbeschadiging tijdens toediening van herbicide
  Sommige bedrijven beschadigen (snoeien) tijdens de toediening de plant omdat ze daarvan een beter effect verwachten. De keuze om de plant wel of niet te snoeien verschilt sterk per bedrijf. Bij het volledig snoeien van de plant ben je direct de infectiebron kwijt. Deze handeling kost wel meer arbeid. Soms kiest men ook voor een tussenoplossing door een gedeelte van de plant weg te halen. Afhankelijk van de wijze van beschadigen wordt de dodende vloeistof op het blad, de stengel of in de bladoksel gespoten. In deze proef is gekeken wat de effecten zijn als ‘de plant geheel in tact wordt gehouden’,  ‘de plant tot het 1e blad wordt afgebroken’ en ‘alleen het bladoksel laten staan.
  In april had de methode van beschadigen geen invloed op het resultaat. De effectiviteit van alle behandelingen was begin juni duidelijk slechter dan in april en mei.
  Vanaf mei is de overleving bij ‘alleen het bladoksel laten staan’ groter dan wanneer de plant ‘tot het 1e blad afgebroken wordt’ of ‘in tact gelaten wordt’. De effectiviteit van ‘de plant in tact laten’ kwam april en mei overeen met ‘tot het 1e blad afbreken’. Bij selectie in juni is ‘de plant in tact laten’ de meest effectieve methode. Dit is met name voor de selectie op ‘dieven’ interessant.

  Effectiviteit van verschillende middelen en combinaties van middelen
  In het verleden is onderzoek gedaan naar de middelen glyfosaat en Reglone met een pure concentratie. Het gebruik van deze middelen als solo-toepassing wordt eigenlijk niet meer gedaan. Pure glyfosaat heeft als nadeel dat de werking te traag is (2-4 weken) waardoor luizen alsnog voor virusoverdracht kunnen zorgen. Pure Reglone kan de plant te snel afdoden waardoor de achtergebleven bol onvoldoende afsterft. Bovendien is de kans op schade door morsen bij Reglone groter. Tegenwoordig worden combinaties van deze middelen toegepast en aangelengd met water. Al enige tijd is Roundup Max op de markt. Dit middel is sneller regenvast en heeft een snellere werking. Nieuw is ook het gebruik van de hulpstof ‘Teaser’ in de land- en tuinbouw. Dit middel is een opnameversterker, -verhoger voor glyfosaatverbindingen. In deze proef die uitgevoerd is zijn diverse middelen en combinaties van middelen getest.
  De combinaties Roundup Max + Reglone stierven het snelst af, maar de effectiviteit was vergelijkbaar met  90% Roundup Max.
  Tot een concentratie van 20% Reglone stierf het gewas sneller af. De concentratie met 40% Reglone was vergelijkbaar met 20% Reglone.  De effectiviteit van alle concentraties (2,5, 5, 10, 20 en 40%) Reglone in combinatie met Roundup Max was vergelijkbaar.
  De toevoeging van 10% Teaser aan glyfosaat versnelt de afsterving van het gewas en komt overeen met Roundup Max. De combinatie 10% Teaser + 70% glyfosaat kan 90% Roundup Max vervangen. De Teaserconcentratie verhogen naar 20% had geen toegevoegde waarde.
  De effectiviteit van Roundup Max was beter dan van glyfosaat. Het gewas stierf bij Roundup Max tevens sneller af.

   

   

nieuwsbrieven

Chemische selectie in tulp