• Broeiproeven 2017 Proeftuin Zwaagdijk

  Nog even en het tulpen rooiseizoen begint weer. Na het late seizoen 2015 is de verwachting dat het wat vroegheid betreft dit jaar normaler wordt.
  Wat het aantal evenementen betreft valt op dat er een soort stabilisatie heeft plaats gevonden. Zagen we voor een aantal jaren dat het aantal shows terugliep, nu heeft iedere show zijn eigen plek en datum gevonden en kunnen we uitkijken naar een kleurig voorjaar tijdens de grijze wintermaanden.
  Een handige tip bij de voorbereiding van het uitzoeken van de bollen is: maak koopbriefjes van de rassen en aantallen die u van de winter wilt laten zien. Op die manier is de kans dat de bollen in het seizoen worden vergeten klein en het voorkomt dat later in het seizoen alsnog bollen (van mindere kwaliteit) verzameld moeten worden. Ook is het aan te raden voor de vroegere shows de bollen na het rooien meteen bij 20 ºC te zetten in plaats van warmer. Een aantal inzenders heeft dit advies vorig jaar opgevolgd en we zagen dat deze bollen, ondanks het extreem late seizoen, van zeer goede kwaliteit voor de tentoonstellingen waren.

  Vaktentoonstelling 2017
  De succesvolle editie van de Vaktentoonstelling 2016 met een nog hoger waarderingscijfer dan het jaar ervoor, geeft het bestuur de overtuiging dat ze op de ingeslagen weg verder moet gaan. De voorbereidingen voor 2017 zijn dan ook in volle gang en voor de komende jaren zijn de datums al vastgesteld. In 2017 zal de Vaktentoonstelling gehouden worden van 16 tot en met 19 februari. Noteer dit alvast in uw agenda.

  De Vaktentoonstelling laat op meerdere fronten een stijgende lijn zien: Ieder jaar bezoeken meer mensen uit de hele bollensector de tentoonstelling, zijn er meer seminars en informatiedagen en meer stands van toeleverende bedrijven. Trots zijn we ook op het nieuwe professionele beursmagazine.
  Daarnaast hebben we in 2016 een succesvolle invulling gegeven aan de tulpen Tradefair. Op een afgesproken tijdstip kwamen broeiers, bloemenhandelaren en inkopers, verpakkingsleveranciers en veilingmedewerkers bij elkaar om bij te praten over actuele afzetzaken en noviteiten in het bloemen- en bloembollenvak. Deze bijeenkomst, die werd afgesloten met een uitstekende lunch, was zeer geslaagd en zal volgend jaar zeker een vervolg krijgen.

  De Vaktentoonstelling is een interessant kennis evenement geworden waarbij, naast het informatieve aspect, ook de commerciële kant niet uit het oog verloren wordt. Bent u veredelaar of bollenkweker met nieuwe rassen, bollen- of bloemenexporteur die zijn klanten het sortiment wil laten zien of broeier met een uniek product- of verkoopconcept, dan is de Vaktentoonstelling, door de aanwezigheid van de diverse schakels in de keten de ideale gelegenheid om uw klanten te spreken. U kunt zich aanmelden voor en meedoen aan de Vaktentoonstelling door het bijgevoegde formulier in te vullen en te sturen naar: info@vaktentoonstelling.nl.

  Neemt u voor meer informatie contact op met Pieter Duin via 0228-563164 of pieterduin@proeftuinzwaagdijk.nl

  Andere shows 
  Hierbij een overzicht van alle gelegenheden om uw bloemen te showen:

  CNB bloem- en relatiedagen 10 t/m 12 januari 2017
  Westerkoggeflora 27 t/m 29 januari 2017
  Bloembollenvakdagen Flevoland 2 en 3 februari 2017
  Driebanflora 8 t/m 12 februari 2017
  Vaktentoonstelling Zwaagdijk-Oost 16 t/m 19 februari 2017
  Lentetuin Breezand 2 t/m 6 maart 2017
  Keukenhof 23 t/m 27 maart 2017

  Overige evenementen

  Kerstkeuring 19 december 2016
  Marktbroeishow Mechanisatiebeurs 10 t/m 12 januari 2017
  Eerste Marktbroeishow 27 januari 2017
  Tweede Marktbroeishow (tijdens Vaktentoonstelling) 16 en 17 februari 2017
  Beurs- en podiumtulpen C.N.B. Iedere maandag vanaf 16 januari t/m 27 maart 2017
  Eerste speciale tulpenkeuring 27 januari 2017 (Proeftuin Zwaagdijk)
  Tweede speciale tulpenkeuring Onder voorbehoud 8 februari 2017 (Bollenoord)
  Derde speciale tulpenkeuring Onder voorbehoud 6 maart 2017 (Lisse)
  Narcissenweek 6 t/m 10 februari 2017
  Speciale keuring bol op pot Onder voorbehoud 27 februari 2017
  Speciale hyacintenkeuring Onder voorbehoud 13 maart 2017

  Vaktentoonstelling

nieuwsbrieven

Broeiproeven 2017 Proeftuin Zwaagdijk