• Bolontsmetting door middel van filmcoating

  In de bollenteelt worden jaarlijks gewasbeschermingsmiddelen gebruikt om besmetting van bollen met schimmels, mijten en insecten te voorkomen. Dit gebruik gaat gepaard met emissie van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu, blootstelling van arbeidskrachten op bollenbedrijven aan gewasbeschermingsmiddelen en met hoge kosten.
  Een deel van de tulpentelers ontsmet (dompelt) zijn bollen (plantgoed en leverbaar) al vrij vroeg in de bewaring om infectie met, en uitval door, Fusarium tijdens de bewaring te voorkomen. Vlak voor planten wordt door alle tulpentelers het plantgoed ontsmet ter voorkoming van aantasting door overige schimmels.
  Het dompelbad brengt een aantal bezwaren met zich mee:
  De bollen worden nat, waardoor pathogenen vanuit zieke bollen juist verspreid worden en sommige sporen tot kieming (en vervolgens aantasting) aangezet worden.
  Tijdens en na het dompelen bestaat het risico van emissie van middelen naar het milieu.
  Medewerkers worden blootgesteld aan opgedroogde middelen die in de luchtstroom vrijkomen van gedompelde bollen.

  Het toedienen van ontsmettingsmiddelen via een filmcoating zou veel voordelen kunnen opleveren ten opzichte van de standaard ontsmettingsmethode. Doordat het een droge methode is, is de kans op Fusarium-besmetting veel lager door de coating zullen de bollen minder uitdrogen. Door hechting van de middelen aan de drager zullen de middelen langer hechten aan de bol (‘slow release’), waardoor de middelen een langduriger werking hebben en er dus ook minder middel nodig is. Hierdoor zal er minder emissie van middelen in de bodem plaatsvinden en zullen de kosten voor de teler lager zijn. Een ander niet onbelangrijk effect is dat deze ontsmettingsmethode een bijdrage kan leveren aan een positief imago van de bollensector.

  Bij dit onderzoek, uitgevoerd door Incotec, PPO en Proeftuin Zwaagdijk is onderzocht of het mogelijk is om de traditionele boldompeling van 15 minuten in gewasbeschermingsmiddelen te vervangen door toediening van middelen via een filmcoating. Ook wordt onderzocht of het verlagen van de middelendosering voldoende bescherming biedt tegen schimmels.

  Voorlopige conclusies
  Bij de voorkoming van zuur en het verkrijgen van een goede huidkwaliteit lijkt bolontsmetting via coating mogelijkheden te bieden. Meer onderzoek is de komende jaren nodig om dit te kunnen onderbouwen.
  De hoeveelheid middel die wordt teruggevonden op gecoate bollen is, zowel op klei als op zand, groter of gelijk aan de gedompelde bollen.

   

nieuwsbrieven

Bolontsmetting door middel van filmcoating