• Bladkiep voorkomen met juiste lamp

    Bladkiep in tulp zorgt nog steeds voor veel uitval in de tulpenbroeierij op water. Vooral in de eerste maanden van de productie (december en januari) is de kans op bladkiep het grootst, omdat dan de hoeveelheid licht het minste is, vaak in combinatie met een hoge luchtvochtigheid.

    Bij Proeftuin Zwaagdijk vond daarom dit seizoen onderzoek plaats naar het voorkomen van bladkiep in tulp door belichting. In samenwerking met Plant Lighting en gefinancierd door een aantal broeiers & Kansenkanon van de Kamer van Koophandel en het TulpenOnderzoekFonds (TOF) werd gekeken of er een fundamentele oplossing kan worden gevonden voor het bladkiep probleem door belichting en of het probleem voorkomen kan worden door het reguleren van de watertemperatuur.
    Het is bekend dat het blad van een tulp door zonlicht beter spreidt waardoor de plant beter kan verdampen en minder scheurblad ontstaat. Bij de belichtingsproef is daarom getracht het klimaat van maart/april te imiteren in de kas, omdat de kans op bladkiep rond die periode door een hogere lichtintensiteit in combinatie met een langere lichtperiode veel minder is.
    Om dit effect te onderzoeken is er besloten om niet lukraak een aantal lampen op te hangen, maar is begonnen met een lichtsoort die het zonlichtspectrum zeer goed benadert en met een lamp die het spectrum redelijk goed benadert. De resultaten kunnen als basis dienen om te onderzoeken welke delen van het spectrum verantwoordelijk zijn voor de spreiding van het gewas en of hier een geschikte lamp voor is te ontwikkelen.
    Naast belichting gingen we bij het voorkomen van bladkiep ook kijken of de watertemperatuur bij eb en vloed invloed heeft op het bladkiepprobleem en of een lagere watertemperatuur dit probleem kan verhelpen.

nieuwsbrieven

Bladkiep voorkomen met juiste lamp