• Bestrijding valse meeldauw in zonnebloemen

    Valse meeldauw (Plasmopara halstedii) vormt een grote bedreiging voor de teelt van zonnebloemen. Het bijzondere van deze schimmel is dat deze in staat is naast het blad ook via de wortels de plant binnen te dringen. Vind de besmetting plaats op de laatstgenoemde wijze is de schade veelal groot en kan een teelt zelfs helemaal mislukken.

    In de teelt zijn nauwelijks gewasbeschermingsmiddelen toegelaten ter bestrijding van deze ziekte. Op verzoek van de landelijke commissie zomerbloemen van LTO Groeiservice heeft Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking met een aantal zonnebloementelers en adviesbureau Aleid Dik proeven gedaan waarbij een groot aantal (veelal nog niet in de teelt toegelaten) gewasbeschermingsmiddelen is getest. Het Productschap Tuinbouw financierde de proeven. De sector gebruikt de resultaten om te komen tot een voldoende breed middelenpakket, bijvoorbeeld op basis van de mogelijkheid van de dringend vereiste toelating.

nieuwsbrieven

Bestrijding valse meeldauw in zonnebloemen