• Bestrijding schimmelziekten in Cyclaam

    In oktober van dit jaar is Proeftuin Zwaagdijk een project gestart met de schimmel Colletotrichum acutatum in cyclaam. In dit, door het Productschap Tuinbouw, gefinancierde project worden verscheidene fungiciden getest op hun effectiviteit tegen deze plantpathogene schimmel. Het project wordt begeleid door LTO-groeiservice en de begeleidingscommissie cyclaam.

    De ascomyceet Colletotrichum acutatum (synoniem: Gloeosporium cyclaminis) is een plantpathogene schimmel met een brede waardplantenreeks. In de teelt van cyclaam veroorzaakt deze schimmel Krulbladziekte. De aantasting openbaart zich vooral in het hart van de plant waardoor het geruime tijd kan voortwoekeren voordat het wordt opgemerkt. Na infectie komen de jonge hartblaadjes en bloemknopjes niet verder tot ontwikkeling en sterven af. Het aangetaste weefsel kleurt bruin tot zwart.

    De toegepaste fungiciden zijn in nauw overleg met verschillende gewasbeschermingsleveranciers bepaald. Er zijn zowel preventieve als curatieve toepassingen uitgevoerd. De preventieve behandelingen zijn een dag voor inoculatie uitgevoerd en de curatieve middelen zijn direct na het ontstaan van de eerste ziektesymptomen toegepast. Alle middelen zijn conform de omschrijving op het etiket toegepast. De resultaten zullen begin januari 2011 bekend zijn.

nieuwsbrieven

Bestrijding schimmelziekten in Cyclaam