• Beheersing TVX-virus

  De beheersing van plantenvirussen is één van de meest belangrijke aandachtspunten voor de bloembollenteler. Enerzijds vanuit kwaliteitsoogpunt om zijn kraam van voldoende stabiele kwaliteit te houden, anderzijds om de toegang van bloembollen tot exportmarkten veilig te stellen. Het TVX –virus vormt hierin een toenemende bedreiging.

  Uit onderzoek van jaren geleden is gebleken dat verspreiding van TVX hoofdzakelijk plaats vindt via tulpengalmijt. Ondanks de gedegen bestrijding van tulpengalmijt vindt op bepaalde bedrijven (partijen) regelmatig een onverklaarbare uitbreiding van TVX plaats. Daar TVX-zieke planten lastig (of niet) visueel waarneembaar zijn kunnen partijen in een paar jaar tijd verloren gaan.
  In de praktijk leeft de gedachte dat niet alleen tulpengalmijt voor overdracht zorgt, maar dat er nog een route bestaat die verantwoordelijk is voor een uitbreiding van het TVX-virus. Met name bij de plantgoedteelt van afgebroeide tulpen is de veronderstelling dat deze voor een forse toename van TVX kan zorgen.  Pas wanneer de verspreidingsroute van zowel broei als teelt in kaart gebracht is kan het probleem aangepakt worden.

  Op initiatief van een aantal bollenbedrijven is een begeleidingsgroep opgezet die de eerste aanzet gemaakt heeft om de verspreidingsroute van het TVX-virus in kaart te brengen. Zowel in de teelt als broeierij zijn partijen gemonitord.

  De eerste resultaten zijn inmiddels bekend. Hieruit blijkt dat vooral bij het bewaren van afbroei het percentage TVX fors kan toenemen. Geadviseerd wordt om van de afbroei een monster te nemen voordat deze geplant gaat worden. Ook is het verstandig om de afbroeipartijen in eerste instantie apart te houden zodat het moederpartij niet geïnfecteerd kan worden.

  Ook in de teelt zien we een toename van TVX. De mechanische verspreiding rondom het rooien en verwerken van de tulpen lijkt mee te vallen. Nieuw onderzoek wordt opgezet om duidelijk te krijgen waar de toename exact vandaan komt.

  tvx

  Neemt u voor meer informatie contact op met Frank Kreuk via 0228-563164 of frankkreuk@proeftuinzwaagdijk.nl

nieuwsbrieven

Beheersing TVX-virus