• Alternatief Asulam in spinazie gezocht

    In 2012 heeft Proeftuin Zwaagdijk een uitgebreide proef met 23 behandelingen in spinazie tegen onkruid uitgevoerd in opdracht van telers. In de teelt van spinazie is de toelating van asulam (o.a. Agrichem asulam) vervallen. Asulam had een opgebruiktermijn tot 31 december 2012. Vanaf 2013 zijn alleen Centium 360 SC voor opkomst en na opkomst fenmedifam toegelaten. Het werkingspectrum van deze middelen is te smal voor een effectieve bestrijding van onkruid. Daarom wilde de werkgroep industriegroenten met financiering via het Productschap Tuinbouw zich oriënteren op bestaande en nieuwe middelen.
    De screening is in samenwerking met de gewasbeschermingsmiddelenindustrie uitgevoerd op een perceel in Zwaagdijk van Mts. Broersen uit Lutjebroek. In het onderzoek werden zowel bodemherbiciden als contactherbiciden vergeleken op effectiviteit en gewasveiligheid.

    Tijdens de proef in juli en begin augustus was het soms heel nat, maar de invloed van de middelen op de spinazie werd goed duidelijk. In de proef kwamen voornamelijk de volgende breedbladigen onkruiden voor: kleine brandnetel, klein kruiskruid en vogelmuur. Al vrij snel na het zaaien bleek dat vijf behandelingen met bodemherbiciden de opkomst en groei van de spinazie in meer of mindere mate remden. Bij sommige velden kwam nauwelijks spinazie boven de grond. Toepassing van middelen na opkomst resulteerde bij zes behandelingen in schade aan het gewas. Twee bodemherbiciden en drie contactherbiciden waren wel veilig voor het gewas. De behandelingen hielden de spinazie niet schoon van onkruiden, maar zullen in combinatie dienen te worden toegepast.  In overleg met de producenten zal worden gekeken wat verder nodig is om toelating in de teelt van spinazie te verkrijgen.

     

nieuwsbrieven

Alternatief Asulam in spinazie gezocht