• Alternariabestrijding Zantedeschia

    Uit proeven van Proeftuin Zwaagdijk blijkt dat het frequent spuiten met kalifosfiet, koperchelaat of een onder code getoetst gewasbeschermingsmiddel de ontwikkeling van de schimmelziekte Alternaria in Zantedeschia kan afremmen. Ook zijn positieve effecten waargenomen van de bemesting met samengestelde spoorelementmeststoffen.

    Geen enkele maatregel bleek echter afdoende een aantasting geheel te onderdrukken. Een succesvolle aanpak zal daarom moeten bestaan uit een combinatie van maatregelen. Om een aantasting te bevorderen werd een deel van het proefveld met kiezelsteentjes beschadigd. In het beschadigde deel ontwikkelde de aantasting zich inderdaad veel sneller dan in het niet beschadigde deel. Het via het Productschap Tuinbouw gefinancierde onderzoek bevestigde tevens de stelling dat frequente bespuitingen met minerale olie een aantasting bevorderen.

nieuwsbrieven

Alternariabestrijding Zantedeschia