• Akkerbouw van start

  Het buitenseizoen is volop begonnen bij Proeftuin Zwaagdijk. In de akkerbouw worden aardappelen gepoot en uien, suikerbieten en granen gezaaid. Veel onderzoek doet Proeftuin Zwaagdijk op locaties door het hele land. Zo nu en dan komen er regio-specifieke knelpunten in het onderzoek aan de orde, maar meestal wordt in de akkerbouw naar landelijke thema’s gekeken. Proeven worden uitgevoerd op plekken waar ze thuishoren.

  Dat kan in de Wieringermeer zijn, maar ook in Drenthe, Noord-Brabant of zelfs in België. Aaltjesproeven horen bijvoorbeeld thuis in percelen waar de aaltjesdruk hoog is en onkruidproeven in percelen met veel onkruid. Nu Proeftuin Zwaagdijk ook een erkenning in België heeft voor toelatingsonderzoek neemt het aantal proeven over de grens toe. Met name registratie onderzoek in onkruid vindt dit jaar veel plaats.

  Hoewel Proeftuin Zwaagdijk landelijk opereert, is de Wieringermeer een belangrijke onderzoekslocatie. Na het sluiten van de Oostwaardhoeve is besloten de samenwerking aan te gaan met Maatschap Sturm in Wieringerwerf, een akkerbouwbedrijf met 80 hectare land. Op de percelen wordt een mooi onderzoeksplatform aangelegd. Op 9 juli zal samen met de opdrachtgevers een grote open dag worden georganiseerd. Dit jaar zal ook gestart worden met de bouw van een nieuwe schuur.

  Granen
  Door de hoge ziektedruk van vorig jaar en de zacht winter is de ziektedruk in wintergranen al vroeg hoog. Met name Septoria en roest steken de kop op. In de proeven worden de ziektes op verschillende momenten bestreden. Hierbij wordt gekeken naar opbrengst en rasgevoeligheid.

  Aardappelen
  Het poten van de aardappelproeven is in volle gang. Het integreren van natuurlijke middelen (groene chemie) is, overigens akkerbouwbreed, een belangrijk speerpunt. Thema’s die terug te zien zijn in het onderzoek zijn: aaltjes- en ritnaalden beperking, onkruidbestrijding, virus en alternaria.

  Suikerbieten
  Thema’s in het onderzoek in suikerbieten zijn dit jaar onkruidbeperking, luisbestrijding en rassen.
  Tijdens de open dag zullen meer dan 25 rassen te zien zijn.

  Peen
  Vanwege een beperkt aantal mogelijke toepassingen is een goede bestrijding van wortelvlieg bij een hoge infectiedruk een onmogelijk opgave. Daarom wordt in samenwerking met producenten van gewasbeschermingsmiddelen gezocht naar groene alternatieven om deze vlieg te bestrijden.

  Uien
  Het uienonderzoek richt zich dit jaar op onkruid, rassen en de weerbaarheid van het gewas.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk de Vries van Proeftuin Zwaagdijk.

nieuwsbrieven

Akkerbouw van start