• Agribusiness in Noord-Holland Noord aan de slag met ‘Evergreen’ evergreen

  Op 17 februari heeft de Managementautoriteit Kansen voor West kenbaar gemaakt dat de beschikking is verleend aan het project “Evergreen” van GreenPort Noord-Holland Noord. Proeftuin Zwaagdijk is deelnemer en doet voor een aantal onderdelen de projectleiding- en administratie.

  Evergreen is daarmee het eerste project in 2016 die deze beschikking heeft ontvangen uit het Operationeel Programma EFRO West-Nederland (OPWEST). De provincie Noord-Holland is een belangrijke co-financier voor dit project. GreenPort NHN is penvoerder.

  ‘Ik ben trots op het feit dat wij zoveel ondernemers aan ons hebben kunnen binden. In dit programma zijn wij uitgegaan van de vragen van ondernemers. Met inzet van onze partners kunnen we vier jaar lang werken aan de innovatiekracht en clusterversterking van de regio Noord-Holland Noord’, aldus Rian van Dam, programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord.

  Over Evergreen
  Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen. Het landschap, de water- en bodemkwaliteit staan onder druk. Dit vereist een continue en niet aflatende inzet op duurzaam bodembeheer, groene gewasbescherming, vermindering van ziektes en verhogen van voedselveiligheid, versterking van de biodiversiteit, vermindering van energieverbruik en toepassing van technologische innovaties zoals automatisering en robotisering.

  In het project Evergreen wordt invulling gegeven aan deze opgave. 26 mkb-bedrijven en 6 kennisinstellingen werken nauw met elkaar samen. Het doel is om het agricluster in Noord-Holland Noord te versterken, middels een duurzame samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Deze samenwerking wordt gebundeld in de onderstaande programmalijnen:
  • Duurzaam Bodembeheer: ontwikkeling en valorisatie van agri-ecologische vernieuwingen voor Duurzaam Bodembeheer en vergroening gewasbescherming (in bollenteelt, akkerbouw en fruitteelt)
  • Teelt-de-grond-uit: ontwikkeling en valorisatie van technologische vernieuwingen voor Teelt-op-water-uit technieken
  • Clusterversterking: delen van kennis en stimulering innovaties in Noord-Holland door middel van borging van samenwerking van de agribedrijven en kennisinstellingen in bestaande netwerken en door inrichting van Living Labs.

  Het project wordt uitgevoerd vanaf 1 januari 2016 tot en met 30 november 2019.

  europa

  Het project Evergreen is mede mogelijk gemaakt met steun van  het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie (EFRO), met als doelstelling de agribusiness in de kop van Noord Holland verder te ontwikkelen.

   

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Hand, 0228 56 31 64, ronaldhand@proeftuinzwaagdijk.nl.

nieuwsbrieven

Agribusiness in Noord-Holland Noord aan de slag met ‘Evergreen’