• Aantrekkelijk winterprogramma Proeftuin

  De komende wintermaanden presenteert Proeftuin Zwaagdijk een aantrekkelijk winterprogramma. In de aanloop naar de bloembollenshows broeit Proeftuin Zwaagdijk weer een groot aandeel tulpen en bijzondere bolgewassen af. Zo staan de eerste tulpen, narcissen en hyacinten alweer in de kas voor de Kerstkeuring en Midwinterflora. De komende maanden is dan ook hët moment voor u om de broeiprestaties van vele nieuwe rassen te bekijken. In januari en februari staan bij Proeftuin Zwaagdijk twee marktbroeishow op de agenda. De tweede marktbroeishow is in combinatie met de 10e editie van de Agribeurs.

  Marktbroeishow
  De eerste marktbroeishow vindt plaats op 21 en 22 januari. Hier zijn ruim 200 rassen van het nieuwe en bestaande assortiment op potgrond en op water te zien. Het is juist in dit late seizoen interessant om aan de weet te komen welke cultivars vroeg al goed presteren en welke niet. Gelijktijdig met de markbroeishow op vrijdag 21 januari, organiseert LTO Groeiservice een discussiepanel voor bollenbroeiers- en telers over assortimentsvernieuwing. Enkele sprekers gaan in op de achtergronden van de veredeling en ontwikkelingen in het nieuwe assortiment waarna tijd is voor discussie. De bijeenkomst heeft als doel telers handvatten te geven voor assortimentskeuzes.

  10e editie Agribeurs
  In combinatie met de twee marktbroeishow vindt op 24 en 25 februari de tiende editie van de Agribeurs plaats. Ruim dertig bedrijven uit de agribusiness sector hebben aangegeven deel te willen nemen. Tijdens de beurs wordt uiteraard ook aandacht besteed aan het lopende broeierij onderzoek in de kassen van Proeftuin Zwaagdijk. In door het Productschap Tuinbouw gefinancierde proeven onderzoek Proeftuin Zwaagdijk het voorkomen van bruine wortels met Disappyr en het bestrijden van mijten met ozon. LTO Groeiservice organiseert in samenwerkingwerking met Proeftuin Zwaagdijk op 24 februari een themabijeenkomst met als onderwerp ‘innovatie teeltsystemen in de tulpenbroeierij’.

  Hyacinten- meer dan tachtig cultivars op ëën plek
  Begin december zijn de hyacinten voor de Midwinterflora ingehaald. Dit jaar heeft Proeftuin Zwaagdijk samen met Bas Scholten van CNB besloten de hyacint meer aandacht te geven. De aanpak is groots te noemen. In de kassen van Proeftuin Zwaagdijk staan ruim tachtig hyacintenrassen die nu al de moeite van het bekijken waard zijn, want nergens anders staat een dergelijk groot assortiment. Proeftuin Zwaagdijk nodigt het hyacinten vak van harte uit om een kijkje te komen nemen.

  Narcissenweek
  Net als dit voorjaar vindt in de eerste week van februari 2011 weer de narcissenweek plaats. Vele rassen van het nieuwere assortiment zijn dan in een vroeg stadium al te bewonderen. Echter niet alleen tijdens de narcissenweek, maar ook in de aanloop er naartoe is het interessant te kijken bij Proeftuin Zwaagdijk hoe de nieuwe rassen gebroeid worden. Als u het fijne wilt weten over de broei-eigenschappen van een nieuwe cultivar kom dan gerust langs. De hele maand januari is het assortiment narcissen te bewonderen.

nieuwsbrieven

Aantrekkelijk winterprogramma Proeftuin