• Grote open dag akkerbouw bij onderzoeksplatform Wieringermeer
  Precisielandbouw, techniek en groene gewasbescherming centraal
  Op 14 juli vindt voor het tweede jaar een grote open dag plaats bij het onderzoeksplatform akkerbouw van Proeftuin Zwaagdijk in de Wieringermeer. Na het wegvallen van Proefboerderij Oostwaardhoeve is een nieuwe locatie voor de toekomst gevonden, gelegen aan de Medemblikkerweg 13 te Wieringerwerf. Precisielandbouw, techniek en groene gewasbescherming staan centraal. De aanvang is 19:00 uur.

  Samenwerking
  Samen met mede-initiatiefnemers LTO Noord en GreenPort Noord-Holland Noord is een breed programma opgezet voor akkerbouwers uit heel Nederland. Specialisten van ruim twintig fabrikanten, handelsbedrijven en zaadbedrijven zijn aanwezig om praktijkproeven op het gebied van rassen, gewasbescherming en bemesting toe te lichten. Ook zijn loonwerkers en mechanisatiebedrijven aanwezig om inzicht te geven in de laatste ontwikkelingen in precisielandbouw.

  Onderzoek
  De rassenproeven zijn aangelegd in uien, suikerbieten, wortelen en wintertarwe in opdracht van verschillende fabrikanten. In aardappelen worden gewasbeschermingsmethoden tegen Rhizoctonia toegelicht. Andere thema’s in aardappelen zijn onkruidbestrijding, bemesting en bewaring. Daarnaast is in peen een rassen- en bemestingsproef aangelegd en zijn er proeven m.b.t. ziektebestrijding te bezichtigen. In uien is een onkruidproef te zien. Verder worden in wintertarwe strategieën voor ziektebestrijding getoond.

  Lezingen Agrifac en Den Bakker Drone Survey
  Voor aanvang van de rondleidingen op het veld vinden lezingen plaats over de praktische toepassing van drones in de akkerbouw. Sprekers zijn Jeroen van der Wel van Den Bakker Drone Survey en Peter Millenaar van Agrifac. Wilt u hier aan deelnemen, dan is het belangrijk om aanwezig te zijn om 18:45 uur.

  Spuitlicentieverlenging
  Deze avond telt mee voor spuitlicentieverlenging. Wilt u hiervan gebruik maken, dan is het belangrijk dat u vóór 19:00 uur aanwezig bent voor de inschrijving en lezingen. U dient minimaal drie uur te blijven. U kunt zich ter plekke aanmelden. Het thema van deze licentiebijeenkomst is ‘veiligheid & techniek’. De kosten bedragen € 45,- ex. BTW en worden achteraf verrekend. Vergeet niet uw licentiepas mee te nemen en let op dat deze geldig is!

  Dronefoto persbericht

nieuwsbrieven

Grote open dag akkerbouw bij onderzoeksplatform Wieringermeer