• Nieuwe ronde cursussen Telen zonder daglicht en Hydroponics van start
  Na de succesvolle eerste ronde van afgelopen jaar, organiseren HAS Den Bosch en Proeftuin Zwaagdijk opnieuw de cursussen Telen zonder daglicht en Hydroponics. De lessen zullen van start gaan in januari februari 2018 en vinden plaats bij Proeftuin Zwaagdijk.

  Telen zonder daglicht
  Gecontroleerd en geprogrammeerd planten telen biedt nieuwe mogelijkheden voor vermeerdering, opkweek van nieuwe planten en productie van consumentenproducten als bladgewassen, kruiden en cressen. Wellicht belangrijker nog is wat je kunt leren over plantenteelt van onderzoek zonder de verstorende invloed van daglicht en -lengte. Laat je inspireren door deze nieuwe aanpak voor productie van planten en de marktkansen die dit met zich meebrengt. De inzichten uit deze cursus zijn ook direct te vertalen naar de huidige tuinbouw en vollegrondsteelten.

  Hydroponics
  In de high-tech tuinbouw doen zich allerlei innovaties voor in de ontwikkeling van teeltsystemen. De afzetmarkt voor groenten en bloemen vraagt om teeltmethoden die meer duurzaam zijn.
  Zowel de HAS als Proeftuin Zwaagdijk doen al jarenlang onderzoek naar gesloten teelten zonder daglicht en bijpassende hydroponic teeltmethoden, meer bekend als telen op water. Tientallen telers in Nederland telen inmiddels in LED-cellen en/of hydroponic teeltsystemen.
  Wereldwijd zet de trend van Vertical Farming en Urban Farming zich daarnaast door. Handel, veredeling en toeleverancies commiteren zich aan deze nieuwe teeltmethode. Om telen zonder daglicht tot een succes te maken is naast de kennis over LED recepten ook de kennis van Plantenfysiologie en Waterhuishouding in deze teeltsystemen cruciaal.
  Proeftuin Zwaagdijk en HAS organiseren daarom een gezamelijke cursus over hydroponics in de high-tech tuinbouw.

  Inschrijven
  De cursus Telen zonder daglicht start 11 januari 2018 en Hydroponics voor high-tech tuinbouw 8 februari 2018. Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven treft u via onderstaande links:

Nieuwe ronde cursussen ‘Telen zonder daglicht’ en ‘Hydroponics’ van start