• Nieuwe collega Manager Marketing en Innovatie

    Mijn naam is Joris Roskam, sinds 1 mei bij Proeftuin Zwaagdijk werkzaam als manager marketing en innovatie. Even wat achtergrond van mezelf; ik ben opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in de Wieringermeer, heb de Hogere Agrarische School in Delft gevolgd en heb vervolgens ruim 10 jaar bij Agrifirm gewerkt als bloembollenspecialist. Daarna heb ik ook weer ruim 10 jaar bij Bayer Crop Science gewerkt, eerst als cropmanager bloembollen, fruit en boomkwekerij, verantwoordelijk voor het Bayer portfolio in deze segmenten in Nederland, daarna als manager duurzaamheid. In die rol was ik enerzijds gericht op verduurzaming middels het stimuleren van verantwoord gebruik van de producten (productstewardship) en de toepassing van precisietechnieken (digital farming), anderzijds was een belangrijk onderdeel om gesprekspartner te zijn in de politiek maatschappelijke discussie rondom de landbouw en gewasbeschermingsmiddelen. Veel kwam samen op de twee Bayer Forward Farms in Abbenes (akkerbouw) en Schalkwijk (fruit), waar Bayer duurzaamheid demonstreert en bediscussieert met boeren, burgers en beleidsmakers.

    Begin dit jaar raakte ik met Proeftuin Zwaagdijk in gesprek over de groeiambities van Proeftuin Zwaagdijk en ik zag daar een mooie rol voor mezelf weggelegd. Proeftuin Zwaagdijk wil een belangrijkere rol spelen in de vergroening van de landbouw, wil ook beleidsmatig een belangrijke gesprekspartner zijn, zoekt nadrukkelijker samenwerking met andere instituten en wil naast het toelatingsonderzoek de activiteiten verder verbreden naar het meer programmamatig werken. Dat laatste betekent het opzetten van meerjarige onderzoekstrajecten om te werken aan systeemvernieuwing. Deze meerjarige programma’s of projecten kunnen nationaal of internationaal zijn, waarbij geld uit het bedrijfsleven wordt ingebracht wat in veel gevallen wordt aangevuld met overheidssubsidies. Deze programma’s zijn eigenlijk zonder uitzondering sterk gericht op vergroening van het landbouwsysteem, want in de toekomst kijkend wordt één ding al snel duidelijk, veel gewasbeschermingsmiddelen die er vandaag zijn zullen we morgen of overmorgen moeten missen, dus het is zaak om vandaag aan alternatieve oplossingen te werken om hierop voorbereid te zijn.

    Inmiddels lopen er al diverse programma’s in verschillende teelten om hier inhoud aan te geven, denk bijvoorbeeld aan de Groene Tulp, Duurzame Koolteelt en Duurzame Gewasbescherming van bladgewassen. Een project waar ik als Projectleider bij betrokken ben is Duurzame Onkruidbeheersing, waar we gedurende 4 jaar in diverse akkerbouwteelten, bolgewassen en glasteelten werken aan de onkruidbeheersing van de toekomst. Dit aangezien de beschikbaarheid van herbiciden in de toekomst waarschijnlijk sterk zal wijzigen, denk aan de discussie rondom glyfosaat. In dit project wordt de potentie onderzocht van andere zaaiafstanden, diverse afdek producten en mulch gewassen, nieuwe schoffeltechnieken, maar ook meer experimentele technieken zoals elektrocutie technieken en onkruid bestrijden met soorteigen DNA. Dit project is een PPS (publiek-private samenwerking), partners in het project zijn LNV, BO Akkerbouw, KAVB, Glastuinbouw Nederland, Koppert en Stichting ROL.

    Ik hoop u binnenkort op een open dag of een andere gelegenheid te ontmoeten. U kunt mij ook benaderen via jorisroskam@proeftuinzwaagdijk.nl of 06 27830534.

Nieuwe collega Manager Marketing en Innovatie