• Onderzoek natuurlijke vijanden tabakstrips in kool
    Ik ben Isabel Conijn en loop een halfjaar stage bij Proeftuin Zwaagdijk. Ik zit in het tweede jaar van mijn studie Toegepaste Biologie aan de Aeres Hogeschool Almere. Bij Proeftuin Zwaagdijk ga ik onderzoekers ondersteunen in een deel van het project ‘Naar een duurzame koolteelt’, welke wordt uitgevoerd voor de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Ik ga niet alleen de tabakstrips (T. tabaci) in kool monitoren, maar ook de natuurlijke vijanden van de tabakstrips. Met behulp van potvallen, gele vangplaten, blauwe vangplaten (met lokstof LUREM-TR voor T. tabaci) en gewasscoutingen verzamel ik gegevens. Vervolgens wordt ‘de vangst’ zo ver mogelijk gedetermineerd. Ik let dan alleen op de natuurlijke vijanden van T. tabaci (en de tabakstrips zelf). Dit zijn voornamelijk: (bodem)roofmijten, rooftripsen, roofwantsen en larven van de groene gaasvlieg. Dit onderzoek voer ik uit op onder andere een biologisch en een onbehandeld gangbaar perceel. En op een gangbaar perceel waar men spuit met ‘biovriendelijke’ middelen: gewasbeschermingsmiddelen die de natuurlijke vijanden zouden moeten sparen. Voor elk veld reken ik de verhouding natuurlijke vijand versus plaag uit. Ook kijk ik naar de (significante) verschillen in aantallen en de soortendiversiteit van de natuurlijke vijanden van de tabakstrips op de verschillende proefvelden.
    Uiteindelijk maak ik het hele onderzoeksproces mee en hoop ik veel te leren bij Proeftuin Zwaagdijk.

Onderzoek natuurlijke vijanden tabakstrips in kool