• Naar een duurzame koolteelt

 • In Nederland wordt ruim 10.500 ha kool geteeld. Dat is in totaal 40% van het areaal vollegrondsgroenten en is daarmee de grootste gewasgroep. Kool is erg vatbaar voor ziekten en plagen, wat het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk maakt. Dat brengt soms ongewenste effecten met zich mee, waardoor er steeds meer middelen worden verboden of het gebruik er van ernstig wordt beperkt. Dit levert problemen op bij de beheersing van ziekten en plagen en als er niet wordt ingegrepen zullen deze problemen in de toekomst alleen maar groter worden.

  Om dit probleem aan te pakken heeft Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen het meerjarenproject ‘Naar een duurzame koolteelt’ (DKT) opgezet. Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft als insteek dat door de handen van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in elkaar te slaan, maatschappelijke uitdagingen aan kunnen worden gegaan en de economische kracht van de sector kan worden versterkt. Met die gedacht is ook dit meerjarenproject opgezet. De hele keten van de koolsector wordt erbij betrokken: van het zaadje afkomstig uit de veredelingsbranche tot de kool op het bord van de consument. Het doel van het project DKT is om uiteindelijk een aantal praktijkgerichte systemen/strategieën te krijgen op het gebied van rassenkeuze, integrated pest management (IPM) vanaf opkweek tot oogst en het combineren van GNO’s, plantversterkers/biostimulanten met duurzame actives en additives en het optimaal gebruik maken van natuurlijk vijanden en feromonen.

  Dit seizoen zal er op de volgende onderwerpen worden gefocust:

  • Natuurlijke vijanden van trips (Thrips tabaci). Door middel van vangplaten wordt er vastgelegd welke natuurlijke vijanden er zijn en door verschillende spuitschema’s toe te passen wordt er gekeken wat de invloed van de middelen op de natuurlijke vijanden is.
  • Een verwarringsproef met feromonen tegen de koolmot (Plutella xylostella) in samenwerking met De Universiteit van Amsterdam. In de fruitteelt wordt dit al gebruikt als alternatieve bestrijdingsmethode. De vraag is of dit ook mogelijk is in de koolteelt.
  • Een sluitkool rassenonderzoek. In het onderzoek staan tolerante/resistente rassen en daarnaast twee standaard rassen. Ieder ras krijgt drie behandelingen (alleen insecticiden, alleen fungiciden en onbehandeld).