• Landelijke gewascommissie Chrysant bezoekt teelt op water
    Een deel van de decembervergadering van de Landelijke gewascommissie Chrysant stond in het teken van de teelt op water. De commissie was te gast bij het in Etten-Leur gevestigde bedrijf De Kruidenaer. Dit bedrijf teelt o.a. op 3,5 ha onder glas sla en kruiden (m.n. Basilicum en munt) op een drijvend teeltsysteem en heeft intussen bijna 10 jaar ervaring met deze teeltwijze. Eigenaar Christ Monden gaf een rondleiding over het bedrijf en vertelde over de ontwikkeling van kleine proeven naar grootschalige, commerciële toepassing van de drijvende teelt op het bedrijf.
    Na de rondleiding informeerde Matthijs Blind, onderzoeker bij Proeftuin Zwaagdijk de leden van de gewascommissie over de tussentijdse resultaten van het onderzoek met chrysant op het drijvende teeltsysteem.
    In de komende jaren zal dit onderzoek worden voortgezet. Het wordt o.a. gefinancierd worden door de Landelijke Gewascommissie Chrysant, Stimuflori, STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek WAterbeheer), LTO Noord Fondsen, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (in kader van een publiek private samenwerking), Greenport NHN, Dümmen Orange, Deliflor, Floritec, Van Iperen en Botman Hydroponics. Een aantal partijen financiert onderzoek dat zich naast chrysant ook op de ontwikkeling van innovatieve teeltsystemen (drijvende teelt) voor andere snijbloemen richt.

Landelijke gewascommissie Chrysant bezoekt teelt op water