• Ketenbenadering voor verlaging milieu-impact sierteelt

  • Handel en maatschappij stellen steeds meer eisen aan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. LTO Glaskracht Nederland is samen met keten partners MPS, Royal Flora Holland, Green Partners en Waterdrinker een project gestart om te komen tot vermindering van het gebruik van chemische middelen en verdere vergroening van de sierteeltsector. Proeftuin Zwaagdijk voert dit onderzoek uit.

    Doelstelling van dit ketenproject is kennis vergaren en uitwisselen over de milieubelasting van bestaande en perspectiefvolle nieuwe groenere gewasbeschermingstrategieën om uiteindelijk te komen tot milieuwinst en een duurzamere keten.

    In september 2017 is het project gestart met een nulmeting, waarna verschillende teelt strategieën gericht op vergroening naast elkaar werden getoetst. Belangrijke parameters zijn milieubelasting, residu en emissie. Op basis van de nulmeting zijn vier potplanten en vier snijbloemen geselecteerd om de teelt van deze gewassen verder te verduurzamen.

    Inmiddels loopt er voor cyclaam een proef om een goed effectief middel met een latere milieubelasting te vinden ten opzichte van de chemische standard. Naast een proef in cyclamen zal er ook een proef in rozen worden gestart. Voor de andere gewassen, gerbera, chrysant, Lisianthus, Schefflera, Hortensia en Kalanchoë, zullen in de komende periodes alternatieve strategieën worden opgezet en eventueel proeven worden ingezet.