• “Vangen” van overwinterende koolmot in perceel met kool van het voorgaande teelt jaar

  Kennisontwikkeling ‘Naar een Duurzame Koolteelt II’

  In 2020 is het project Naar een duurzame koolteelt-2 gestart. Dit project richt zich op het, op duurzame wijze beheersen, van de plagen koolmot en trips in de sluitkool en in de spruitkool. Voor het beheersen van koolmot richten we ons dit jaar op kennisontwikkeling en op effectiviteitsproeven van middelen tegen koolmot.

  Dit jaar proberen we inzicht te krijgen in de overwinteringsmogelijkheden van de koolmot in Nederland door:
  1) op risicoplaatsen de koolmot te monitoren op plaatsen waarvan verwacht wordt dat de koolmot daar overwintert
  2) de DNA van koolmot in Nederland te vergelijken met de DNA van andere Europese landen. Bij overeenkomstige DNA van koolmot uit Zuid Europa, is de kans zeer groot dat de koolmot door middel van windmigratie vanuit het zuiden wordt aangevoerd.

  Met de kennis over de oorsprong van de eerste koolmotten per teeltjaar in Nederland kunnen we beter invulling geven aan het beheersen van koolmot met behulp van verwarringsferomoon.
  Kennisontwikkelingsproeven voor trips richten zich op het bepalen van het moment van invliegen van trips en op het moment van het ontstaan van schade. Hiermee kregen we meer inzicht in het juiste start moment voor het nemen van correctie maatregelen. Daarnaast richten we het onderzoek ook op het beter benutten van natuurlijke vijanden bij het beheersen van trips.

Kennisontwikkeling ‘Naar een Duurzame Koolteelt II’