• Internet of Things en sensoren voor nog betere paprika’s

 • Sensoren aan basis nieuwe meet- en regeltechniek

  Geavanceerde sensortechnologie, Big Data en Internet of Things veroveren in sneltreinvaart een plek in onze maatschappij. De uitdaging voor Kwekerij Moors en 30MHZ is om met sensoren kwalitatief nog betere paprika te telen en energie te besparen. Concreet werken zij projectmatig aan een draadloze vruchttemperatuursensor met begeleiding van Proeftuin Zwaagdijk.

  Kwekerij Moors
  Kwekerij Moors teelt 6 ha gele en groene paprika in Someren (Zuid-Oost Brabant) en nog eens 8 ha in Asten. Teler Rob Moors: ‘We zijn heel bewust bezig met het kasklimaat om optimaal te sturen op hoge kwaliteit en opbrengst paprika’s met zo laag mogelijke input van energie’. Moors past de teelttechnieken uit Het nieuwe Telen (HNT) op zijn bedrijf toe zoals klimaatgelijkheid, een diffuus coating, voorkomen van uitstraling middels energieschermen, isolatie en gewasactivering. De ramen worden zo lang mogelijk dicht gehouden om CO2 en warmte in de kas te houden. Beide belangrijke factoren voor plantengroei. De manier van telen wordt ook wel semi-gesloten teelt genoemd. De volgende stap voor Moors is het toepassen van sensoren.

  Voorkomen vruchtverbranding en natslaan met sensoren
  Kwekerij Moors, 30MHZ en Proeftuin Zwaagdijk werken in dit project aan oplossingen middels vruchttemperatuursensoren voor teeltrisico’s. ‘Ervaring leert dat HNT tot wel 30% energie bespaart ten opzichte van de oude klimaataansturing’ aldus Rob Moors. Het probleem wat Moors en andere paprika telers ervaren bij semigesloten telen is dat bij snel stijgende temperaturen vruchtverbranding of vruchtveroudering kan optreden. Ook zijn de paprika’s bij snelle stijging van de vruchttemperatuur gevoeliger voor binnenrot. Binnenrot is een schimmelinfectie in de vrucht. Op zomerse dagen kan de vruchttemperatuur sneller oplopen dan de omgevingstemperatuur in de kas. De ventilatie (ramen open) komt dan te langzaam op gang en is begrensd in het kader van CO2 en warmte in de kas houden (HNT). Het gevolg is huidveroudering- en verbranding van de vrucht. De betreffende vruchten kunnen niet meer verkocht worden.
  Anderzijds is het natslaan van vruchten een risico bij semigesloten telen. Het gevolg is dat de kans op Botrytis toeneemt. In het voorjaar en najaar kan de ochtendtemperatuur erg laag zijn en gelijktijdig de zon sterk doorkomen. De vruchttemperatuur en omgevingstemperatuur kunnen dermate verschillen dat condensatie ontstaat op de vrucht (natslaan). In HNT wordt een minimum buis (verwarming) aangehouden in de ochtend. In de oude situatie werd in de ochtend de kas al opgestookt en waren de verschillen in omgevingstemperatuur- en vruchttemperatuur niet zo groot. In HNT zoekt Moors de grenzen op maar is het risico dat het dauwpunt rond de vrucht wordt bereikt. Moors, 30MHZ en Proeftuin Zwaagdijk onderzoeken hoe vrucht- en planttemperatuurmetingen dergelijke problemen kunnen voorkomen.

  Sensors vervanger meetbox?
  30MHZ is een jong bedrijf wat monitoringssystemen verkoopt op basis van sensoren. Na de toevoeging van sensoren die op maat worden ontwikkeld, heeft het bedrijf een hoge vlucht genomen. Ook in de tuinbouwsector ziet 30MHz volop kansen. In het samenwerkingsproject ontwikkelen de partners een vruchttemperatuursensor. In de gewenste situatie wordt het kasklimaat aangestuurd op basis van vruchttemperatuur, omgevingstemperatuur in de kas en planttemperatuur. In de eerste fase van het project worden de sensoren ingezet als controle. Op basis van de metingen kan besloten worden de ramen eerder of juist later open te doen. Vervolgstap is het meer sturen van de plant op microklimaat. In de huidige situatie meten telers doorgaans alleen het macroklimaat met een meetbox per kasafdeling. In de klimaatsturing worden marges aangehouden die moeten voorkomen dat teeltfactoren buiten de grenzen komen van wat voor de plant wenselijk is. Door ook het microklimaat rond en in de plant te meten zouden kasinstellingen slimmer ingesteld kunnen worden met als positief gevolg dat sneller op de plantbehoefte gereageerd kan worden. Issues als vruchtverbranding en natslaan kunnen zo beter voorkomen worden. Moors: ‘In HNT is het gebruik van een minimum buis sterk terug gebracht. We stoken naar behoefte. Het nadeel hiervan is dat er meestal geen rekening gehouden wordt met de plant- en vruchttemperatuur. Als door instraling de vruchttemperatuur oploopt, maar de ruimtetemperatuur nog niet, dan zal er een buis berekend worden, die voor de plant helemaal niet nodig is. Verspilde energie dus’. In de mogelijk nieuwe situatie wordt bij hogere plant- en vruchttemperaturen de buis automatisch teruggeregeld en is er dus echt sprake van stoken naar behoefte. Een goed voorbeeld waarbij de grenzen voor energiebesparing worden opgezocht en klimaatsturing met ingebouwde marges losgelaten gaat worden.’

  Begeleiding en MIT regeling
  In samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk is een aanvraag in de MIT regeling opgesteld bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) welke in 2016 is gehonoreerd. De nieuwe mogelijkheden voor energiebesparing en kwaliteitsverbetering door middel van sensortechnologie sprak RVO erg aan. Komende twee jaar willen de partners een marktrijpe draadloze vruchttemperatuursensor opleveren met een aansluitend klimaatmodel.